Groei van het aantal handelszaken en hotels in Brussel

Het nieuwe nummer van het Observatorium van de handel is nu beschikbaar

Publicatie

Gepubliceerd op 9 mei 2022

 

een hotel volledig afgebroken en zal worden vervangen door appartementen (Ukkel)
een hotel volledig afgebroken en zal worden vervangen door appartementen (Ukkel)
© perspective.brussels/Pedro Correa
Voorbeeld van een bestemmingswijziging (verbouwing van garages tot een kwekerij in Jette) zonder grootschalige werken
Voorbeeld van een bestemmingswijziging (verbouwing van garages tot een kwekerij in Jette) zonder grootschalige werken — © perspective.brussels/Pedro Correa
Met niet minder dan 25.000 ondernemingen speelt de de handels- en hotelsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een cruciale economische rol. Ook voor de werkgelegenheid en de consument is de sector onmisbaar. Dat bleek uitvoerig tijdens de coronacrisis. In deze context publiceren hub.brussels en perspective.brussels het negende Observatorium van de Handel in het Gewest, een studie die de commerciële groei in Brussel gedetailleerd in kaart brengt.

Het Observatorium van de Handel analyseert onder meer de stedenbouwkundige vergunningen die in 2019 toegekend werden aan handelszaken en hotels. Deze analyse laat toe om de dynamiek van de handels- en hotelsector in het Gewest diepgaand te onderzoeken – naar analogie met de studie die het geheel van stedelijke functies in het Gewest in kaart bracht (2018-2019).

In 2019 werden 645 stedenbouwkundige vergunningen voor commerciële of hotelfuncties afgeleverd. Een stedenbouwkundige vergunning kan worden afgeleverd voor kleine aanpassingen aan een gebouw (nieuw raamwerk, bevestigen van een uithangbord enz.) maar vooral voor (opwaartse of neerwaartse) wijzigingen van de commerciële oppervlakte.

In totaal zien we een stijging met 21.270 m², zijnde 10.899 m² aan winkelruimte en 10.371 m² aan hotelruimte.

Bovendien blijkt uit de nieuwe editie:

  • Dat de commerciële functie in de stedelijke structuur binnen de Vijfhoek vrij stabiel blijft in het jaar 2019. De eerste kroon toont een beperkte groei van de commerciële oppervlakte (+2.000 m²) in vergelijking met de tweede kroon (+8.000 m²).
  • Dat de GBP-gebieden in de linten voor handelskernen een negatief saldo vertonen, met 8.000 m² aan commerciële oppervlakte die verdwijnt. In de gebieden die geschikt zijn voor de vestiging van grote speciaalzaken observeren we daarentegen:
    • een toename van 6.000 m² aan commerciële oppervlakte in de stedelijke industriegebieden in het Brusselse randgebied;
    • een toename met 4.000 m² in de sterk gemengde gebieden en de gebieden van gewestelijk belang.
  • Dat zich, in het commerciële milieu, een groeiende tendens aftekent naar de ontwikkeling van grootschalige projecten met handelszaken buiten de commerciële kernen. Voorbeelden daarvan zijn: het administratief centrum van Pacheco, de verbouwing van gewezen pakhuizen in de buurt van Thurn & Taxis en de ontwikkeling van een nieuw retailpark in Evere in de buurt van de Reyerswijk.
  • Aan de hand van een analyse van de stedenbouwkundige vergunningen kunnen we de trends in kaart brengen op het gebied van herbestemming. Uit de cijfers voor 2019 blijkt dat de toename van de oppervlakte voor commerciële en hotelfuncties vaak voortkomt uit het ombouwen van pakhuizen en werkplaatsen tot grote commerciële oppervlaktes. Omgekeerd is het zo dat wanneer die oppervlaktes afnemen, dat voornamelijk gunstig is voor de huisvesting.

Overdracht van Brusselse knowhow

hub.brussels en perspective.brussels werken al enkele jaren samen, met name bij de ontwikkeling van een monitoring van de economische activiteit op het Brusselse grondgebied.

De uitbraak van de coronacrisis luidde een intensere samenwerking in tussen hub.brussels en perspective.brussels. De twee instellingen bundelden hun respectieve data om de Gewestregering een realtime-monitoring te kunnen voorleggen van het effect van de crisis op de economische activiteit in Brussel.

Er werd een nieuwe overeenkomst ondertekend tussen de twee instellingen, die moet toelaten om de competenties te bundelen en te optimaliseren voor gezamenlijke projecten rond territoriale studies en analyses.

Publicaties

Overzicht van de handel

Analyse van de stedenbouwkundige vergunningen voor kleinhandelseaken en hotels in 2019

Ontwikkeling in de zones van het GBP

2022
hub.brusselsperspective.brussels
Downloaden

Meer info