Gedeeltelijke opheffing van het BBP nr. 56 'Wijk Sint-Job'

Gepubliceerd op 19 december 2022

 


 
Op 30 juni 2022 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de gedeeltelijke opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) nr. 56 'Wijk Sint-Job/Carloo' in de gemeente Ukkel goedgekeurd.

Het BBP nr. 56 'Wijk Sint-Job/Carloo' ligt centraal in de gemeente Ukkel en beslaat een oppervlakte van ongeveer 11,6 ha.

Het wordt als volgt begrensd:

 • in het noorden door spoorlijn nr. 26;
 • in het oosten door de nummers 139-114 van de Prins de Lignelaan, de nummers 79-78 van de Victor Emmanuel III-laan, de achterkanten van percelen van de constructies in de Hamstraat, de nummers 71-66 van de Alphonse III-laan;
 • in het zuiden door het BBP nr. 57 en 28 bis: de voetgangerszone tussen de Berg van Sint-Job en de Hamstraat, de Avijlweg tot aan nr. 42;
 • in het westen door het BBP nr. 55: nummer 14 van de J.P. Carsoellaan, de nummers 628-739 van de Sint-Jobsesteenweg.

De gedeeltelijke opheffing heeft betrekking op de huizenblokken 2.2 en 2.3 van het BBP nr. 56 'Wijk Sint-Job/Carloo' en op de aangrenzende wegen.

Motivering voor de gedeeltelijke opheffing

De redenen die worden aangevoerd ter staving van het verzoek tot gedeeltelijke opheffing van het BBP nr. 56 'Wijk Sint-Job/Carloo' zijn de volgende:

 • het uitrijden van de parking in de richting van de Prins de Lignelaan mogelijk maken
 • inplanting van de leidingen in de nieuwe openbare weg om op deze manier mogelijke overstromingen beter te controleren;
 • de uitvoering van het fietsGEN langs de spoorweg bevorderen;
 • beter tegemoet komen aan de huidige vragen voor het gebied door geen stedenbouwkundige vergunningen af te geven die afwijken van de bepalingen van het BBP;
 • de planologische context vereenvoudigen;
 • het deel dat het voorwerp is van de opheffing, is bijkomstig ten opzichte van de omvang van het grondgebied waarop het BBP betrekking heeft.

Gevolgen van de beslissing om het BBP gedeeltelijk op te heffen

Het GBP en de GSV zullen van toepassing zijn op beide huizenblokken 2.2 en 2.3 na de gedeeltelijke opheffing van het BBP nr. 56 'Wijk Sint-Job/Carloo'.
Hieruit volgt:

 • de mogelijkheid om een lokale verbindingsweg te creëren voor het verlaten van de parking naar de Prins de Lignelaan (vlotter verkeer op het kruispunt Sint-Jobsesteenweg / Jean en Pierre Carsoellaan) en een betere waterhuishouding;
 • een grotere mix voor het gebied en inzonderheid een verscheidenheid aan woningtypes;
 • een verhoging van de drempels, ook voor de handel, meer in overeenstemming met de doelstelling en ter bevestiging van het gewenste dynamische karakter van de wijk (lokale identiteitskern);
 • de mogelijkheid om het fietsGEN uit te voeren als het aan deze kant van spoorlijn 26 zou liggen;
 • de profielen en inplantingen zullen worden gedefinieerd afhankelijk van de GSV; de toepassing van de GSV zal een meer kwaliteitsvolle herinrichting van de achteruitbouwstrook mogelijk maken;
 • het GBP en de GSV en andere instrumenten zoals de GemSV en de verkavelingsvergunning volstaan om een correct kader te bieden voor eender welk project in het gebied.

Meer info