Een sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose n.a.v. de COVID-19-crisis

Actualisatie van deze publicatie

Publicatie

Gepubliceerd op 22 december 2020

 

"leeg Brussel" tijdens de lockdown - maart 2020
"leeg Brussel" tijdens de lockdown - maart 2020
© perspective.brussels / FR
De pandemie die momenteel in de wereld, in België en in Brussel woedt en de maatregelen die werden genomen om die onder controle te krijgen, hadden en hebben nog steeds heel wat gevolgen voor de inwoners van Brussel.

In mei 2020 gaf de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan perspective.brussels de opdracht om een diagnose op te maken van de impact van de COVID-19-crisis op het Brusselse grondgebied en zijn inwoners. Deze diagnose werd in juli gepubliceerd en diende als basis voor het relance- en herstructureringsplan dat de Brusselse gewestregering opmaakte om een gestage herstart van de verschillende activiteiten op korte en (middel-) lange termijn toe te laten.

Deze publicatie werd gecoördineerd door perspective.brussels en is het resultaat van een samenwerking met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de GGC, view.brussels, hub.brussels, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Citydev, Actiris, Brussel Huisvesting, de Franse Gemeenschapscommissie, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en IRISCARE.

Gelet op de evolutie van de crisis en de situatie in het najaar vroeg de regering aan perspective.brussels om dit document te actualiseren. Verschillende gegevens in deze diagnose werden nu herwerkt. 

U kan dit vanaf heden online raadplegen;

DIAGNOSE - Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis (geactualiseerde versie december 2020)