Een nieuwe deelnemer en nieuwe projecten voor de dienstencentrale van het Beeldkwaliteitsplan

Gepubliceerd op 2 juli 2020

 

Beeldkwaliteitsplan
Beeldkwaliteitsplan
© perspective.brussels (BAS SMETS/ORG²)
Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) heeft als doel om de samenhang en de kwaliteit van de publieke ruimte in de Kanaalzone te verbeteren.

Het BKP staat ter beschikking van de verschillende betrokken actoren in de Kanaalzone.
perspective.brussels volgt niet enkel de uitvoering van het BKP op via reeds lopende en nieuwe projecten in het Kanaalgebied, maar beschikt ook over een dienstencentrale. Via deze dienstencentrale kunnen betrokken actoren een beroep kunnen doen op de expertise van het consortium ORG Squared en het BUREAU BAS SMETS voor ontwerp-, begeleidings- en/of adviesopdrachten.

Na de gemeenten Anderlecht en Vorst is Sint-Jans-Molenbeek de derde Brusselse gemeente in het Kanaalgebied om deel te nemen aan deze dienstencentrale van het BKP. Met behulp van deze centrale boekte een aantal gewestelijke en gemeentelijke partners intussen ook al aardige vooruitgang. Enkele recente evoluties:

  • Leefmilieu Brussel is, volgend op een studie voor een lineair park ter hoogte van de oude loop van de Kleine Zenne (of Senette) en een studie om de ondergrondse loop van de Zenne op specifieke plekken terug zichtbaar en vitaal te maken, intussen al aan haar derde opdracht toe via de dienstencentrale. Het gaat om een studie in functie van een landschapsstrategie voor de site Schaarbeek-Vorming.
  • Dankzij de dienstencentrale werd zeer snel een vergunning afgeleverd voor een project ter herinrichting van de publieke ruimte tussen de Elsa Frisonsquare en de Biestebroekkaai te Anderlecht, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Biestebroek. De nakende realisatie zal aan de bewoners toelaten om op een aangename manier te wandelen aan het Schipperijdok en het kanaal.
  • Aan de hand van een aanvullende studie voor de verlaging en de vergroening van de kades, worden alle potentiele plekken hiervoor in de Kanaalzone in kaart gebracht.

Alle geïnteresseerde opdrachtgevers met open of publieke ruimte in het kanaalgebied kunnen zich nog steeds aanmelden voor de dienstencentrale of voor advies bij onze projecthouder Sven Vercammen (svercammen@perspective.brussels).

Meer info