Een evenement over publieke ruimte om onze nieuwe debatruimte in te huldigen

Gepubliceerd op 30 november 2017

 


 

 

 

30 november 2017 vormt de start van een belangrijke etappe voor perspective.brussels: onze instelling stelt zich open naar de buitenwereld toe, enerzijds met de creatie van een grote debatruimte op onze gelijkvloerse verdieping, die momenteel voor de gelegenheid een evenement verwelkomt ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van ]pyblik[, en anderzijds met onze nieuwe website.

Een ruimte voor uitwisselingen in het kader van de stedelijke ontwikkeling

In juli 2016 installeerden de verschillende teams van perspective.brussels zich in een multifunctioneel gebouw, in de Naamsestraat 59. Vandaag opent het gebouw z’n deuren naar de buitenwereld, met de ambitie om een echte belevingsruimte te worden.

De gelijkvloerse verdieping van perspective.brussels is actueel ingericht om er debatten te voeren en exposities tentoon te stellen. De ruimte zal ter beschikking gesteld worden aan het geheel van actoren die een link hebben met de stedenbouwkundige missies van perspective.brussels: andere openbare instellingen, de burgermaatschappij, stedenbouwkundige - en architectenbureaus, enz.
Van statistische analyses, over programma’s voor stadsvernieuwing, tot de kennis van het grondgebied, al onze opdrachten zullen voortaan hun plaats vinden in dit nieuwe uitstalraam.

Heel wat thema’s en vragen zullen er aan bod komen: Hoe kunnen we de demografische projecties nuttig gebruiken? Hoe kan een betere kennis van het grondgebied leiden tot een betere planning? Hoe maken we van het GPDO een dynamisch werkinstrument ? Hoe verwezenlijken we een kwalitatief stedelijk project?

Op de agenda

Het eerste openbare evenement, vandaag op 30 november, is gewijd aan de tiende verjaardag van ]pyblik[, een partner van perspective.brussels die zich inzet voor een betere kwaliteit van de openbare ruimten.

Op 18 december 2017 biedt PerspectiveLab u een presentatie aan over het Richtplan van aanleg (RPA) voor de wijk van de Ninoofsepoort.

De nieuwe website van perspective.brussels is online

De nieuwe website van perspective.brussels werd op 28 november 2017 online gezet.

Voorstelling van ons team, onze missies en activiteiten, concrete informatie over lopende gewestelijke projecten, statistieken, studies, … Wij hopen dat deze site aan uw verwachtingen voldoet en beantwoordt aan de vragen van al wie betrokken is bij de ontwikkeling en de inrichting van het gewestelijke grondgebied.

Surf op de site van perspective.brussels.