De 'leerstoel Perspective': onze stedelijke beroepen ten dienste van de academische wereld

Een samenwerking met de ULB om na te denken over stadsplanning

Gepubliceerd op 7 april 2022

 


© perspective.brussels

© étudiants Chaire Perspective

© perspective.brussels

© perspective.brussels

2019, 2020 et 2021, drie edities in voortdurende verandering!

De 'leerstoel Perspective' werd in september 2019 gecreëerd door BATir, de faculteit Architectuur van de ULB en perspective.brussels.

Voor Perspective neemt de leerstoel hoofdzakelijk de vorm aan van een reeks lessen (onder leiding van een titularis 'leermeester' die elk jaar verandert) die worden gegeven in het kader van de masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de ULB.

Daarnaast krijgt deze leerstoel eveneens concreet gestalte door de betrokkenheid van deze 'leermeester' bij atelierwerk (waaronder de begeleiding van de studenten) en van zijn jury (deelname aan de evaluatie van het werk), alsmede bij het kritisch nalezen van de verhandelingen van de studenten. De leerstoel wordt afgesloten met een tentoonstelling en de presentatie van de eindwerken tijdens een LabMiddag.

Naast een reeks lessen voorziet deze samenwerking in de organisatie van reflectie-evenementen (LabMiddag, workshops, studiedagen, tentoonstellingen, enz.), de ontwikkeling van onderzoeks- of bedrijfsdoctoraatsprojecten, de deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten of aan de publicatie van gezamenlijke wetenschappelijke artikelen, en de mogelijkheid om bij Perspective stage te lopen.

Via een reeks concrete acties brengt de leerstoel dus enkele samenwerkingen tussen twee verschillende - maar toch heel complementaire - beroepsomgevingen tot stand.

De studenten van de masteropleiding kunnen zich vertrouwd maken met de overheidspraktijken op het gebied van ruimtelijke ordening in ruime zin, en de teams van Perspective kunnen hun dagelijkse werk kritisch bekijken.

2019, een primeur voor de Territoriale Strategie

De leerstoel 2019, met Pierre Lemaire als projectverantwoordelijke, als eerste titularis, kaderde binnen twee dimensies:

  • hoorcolleges over de hedendaagse stedenbouwkundige praktijken (gegeven in samenwerking met Benoît Moritz);
  • omkaderingsateliers rond ontwikkelingsprojecten van Territorium Noord, uitgevoerd op basis van getuigenissen van de projectverantwoordelijken bij Perspective.

Het doel van de cursus was om de studenten vertrouwd te maken met het openbaar bestuur, zoals dat van toepassing is in Territorium Noord, en hen uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de lopende onderzoeken.

De ‘Noordwijk’ tentoongesteld (februari 2020)

2020, huisvesting in de kijker

Tijdens de ingewikkelde periode van de gezondheidscrisis had Yves Van de Casteele, huisvestingsreferent van het Gewest, de leiding over de leerstoel Huisvestingsbeleid. Helaas konden in 2020 niet alle geplande samenwerkingen tot stand worden gebracht en was een uitwisseling van deskundigheid niet mogelijk. Er werd echter een openingszitting gehouden om het algemene thema voor te stellen als inleiding op de hoofdzakelijk in afstandsonderwijs te volgen uren.

De lessen hebben het mogelijk gemaakt om een totaalbeeld te krijgen van het huisvestingsbeleid in Brussel, over het opzetten van overheidsprojecten en over een complexe casestudy (het project 'Witte Vrouwen' in Sint-Pieters-Woluwe).

2021, de school en de stad

Na een openingszitting bij Perspective, waar de dienst Scholen centraal stond, wilde de titularis Donatienne Deby, belast met het Schoolcontract bij Perspective, de nadruk leggen op:

  • het nieuw instrument voor stadsvernieuwing (de Schoolcontracten) om scholen open te stellen voor hun omgeving;
  • de praktijk op het terrein, door het organiseren van verklarende en reflecterende bezoeken ter plaatse, in samenwerking met collega's van Perspective (om bijvoorbeeld verbanden met de SVC te leggen) en vertegenwoordigers van studiebureaus die hebben deelgenomen aan de opstelling van de programma's van deze Schoolcontracten.

Het doel was om de theorieën van de stadsprogrammering te toetsen aan de dagelijkse praktijk van het team.

2022: een nieuwe tentoonstelling en een LabMiddag ... voor het volgende mentoraat

Naar aanleiding van de afsluiting van de 2 voorbije jaren van de leerstoel hebben de studenten van de masteropleiding opnieuw een tentoonstelling voorbereid. Ze beoogt de confrontatie van de verschillende sociale infrastructuren (zoals woningen of scholen) met hun vaak kwetsbare omgeving.

De opening van de tentoonstelling vormde de gelegenheid om de schoolfacilitator Julie Lumen en de huisvestingsreferent Yves Van de Casteele samen te brengen, maar ook om leerlingen laten te getuigen over het nut van het initiatief.

Wat mogen we verwachten in 2022?

De leerstoel 2022 zal gewijd zijn aan de beroepen van de territoriale analyse en meer bepaald aan het overheidsbeleid dat voor het thema 'kantoren' wordt gevoerd.

Meer info