De geschiedenis van de handel is die van de communicatie tussen mensen

Conferentie

donderdag 13 februari 2020

12:15 > 14:00

Gepubliceerd op 29 januari 2020

 


 
perspective.brussels
Naamsestraat 59 - 1000 Brussel
Planning en handel: voor een nabije en aantrekkelijke stad!
Moet de handel zich aanpassen aan de evoluties in de stedelijke strategieën? Of moeten de stadsprogramma’s rekening houden met de maatschappelijke evoluties? Kom het ontdekken en erover debatteren op donderdag 13 december om 12.15 uur.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) wijst op een sterke evolutie van de handel: minder verkooppunten, concentratie op de meest commerciële en dichtbevolkte assen, e-commerce, etc. Alle evoluties zijn het gevolg van veranderingen in de samenleving en vanzelfsprekend worden ook de consumptiegewoonten beïnvloed door die veranderingen.

Het GPDO wijst erop dat de handel een noodzakelijke sector is om de levenskwaliteit in de stad te verzekeren, de sociale functie van de wijken te versterken en de aantrekkelijkheid van Brussel te garanderen. Het is ook een belangrijke economische motor die banen genereert, vaak voor laaggeschoolden.

Hoewel het belang van handelsactiviteiten in een stad niet meer moet worden aangetoond, wil de regering zich prioritair richten op lokale bedrijven en de herdynamisering van de wijken. Die doelstelling impliceert de invoering van een moratorium op de vestiging van nieuwe grote winkelcentra en de uitvoering van een nieuw schema voor commerciële ontwikkeling om het lokale en gewestelijke beleid beter op elkaar af te stemmen.

Het huidige Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) dringt aan op de concentratie van de handelszaken in 'handelslinten'. De logica van het GBP bevestigt die aanpak, met de filosofie van de 'nabije stad' en met als 'centraliserend element' de 'lokale identiteitskernen' (LIK's) waar alle 'diensten' voor de gebruikers van een wijk te vinden zijn.

Wie dus 'handel' zegt, zegt ontwikkeling van de wijken via een beleid dat gericht is op de kwaliteit van de openbare ruimten, de verbetering van de zogenaamde 'zachte' mobiliteit, aantrekkelijke woningen en de aanwezigheid van voorzieningen die nodig zijn voor het lokale leven.

Om ons hierover te informeren, verwelkomen we

  • Benjamin Wayens, geograaf en doctor in de Wetenschappen aan de ULB (IGEAT)
  • Juan Vazquez Parras, geomaticus bij hub.brussels.

Zij komen spreken over de evolutie van de commerciële sector in Brussel en de gevolgen ervan voor het verband tussen handelsbeleid en planning.

Om het debat in te leiden, zal elk bij Perspective aanwezig team spontaan reageren in relatie tot zijn eigen expertise in de handelssector.

Het is een gelegenheid om kwesties aan te snijden die cruciaal zijn voor de commerciële toekomst van Brussel:

  • Beantwoorden de handelslinten aan de verwachtingen van de planners?
  • Moeten stedelijke strategieën zoals LIK's niet de voorkeur krijgen?
  • Moeten de stadsprogramma’s noodzakelijkerwijs handelsruimtes omvatten?
  • Hoe kan het stedelijke beleid worden aangepast aan nieuwe commerciële ontwikkelingen zoals de boomende e-commerce?
  • Wat zijn in dat verband de evoluties voor het Overzicht van de handel?

Meer info