De derde reeks Schoolcontracten gaat van start!

Gepubliceerd op 8 december 2022

 


© perspective.brussels/51N4E

De projecten van de Schoolcontracten voor het Ursulineninstituut, het instituut De Mot-Couvreur en de school Scheutplaneet kunnen concreet van start gaan. De actie- en investeringsprogramma's zijn afgerond en door de Brusselse gewestregering goedgekeurd. Het doel van de Schoolcontracten: de scholen beter integreren in de stad en openstellen naar de wijk.

Het Schoolcontract is een stadsvernieuwingstool, gecoördineerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels. Het richt zich op scholen in kwetsbare wijken en heeft drie doelstellingen: de schoolvoorzieningen verbeteren, de scholen buiten de schooluren openstellen voor de wijk en de band tussen de school en de wijk versterken door gezamenlijke sociaal-economische acties.

De programma's van deze derde reeks Schoolcontracten werden vastgelegd na een jarenlange studie van de betrokken locaties en zijn op 8 december 2022 door de Brusselse regering goedgekeurd. De programma's omvatten de uit te voeren prioritaire projecten, zowel qua infrastructuur en openbare ruimten, als qua activiteiten die met de scholen en wijkgemeenschappen moeten worden uitgevoerd.

Schoolcontract Ursulinen

Het Instituut van de Ursulinen (site Heilig Hart) is een secundaire school in een wijk van de gemeente Koekelberg met een overwegend jonge bevolking.

De uit te voeren projecten omvatten:

  • de bouw van een nieuwe polyvalente sporthal die openstaat voor de wijk, ter vervanging van een oude, in onbruik geraakte loods;
  • de verbetering, vergroening en uitbreiding van het voorplein van de school;
  • het opzetten van een participatief project voor jongeren van de school en de wijk om een aantal delen van de speelplaats te verbeteren.

Ontdek de projecten van het Schoolcontract Ursulinen.

Schoolcontract De Mot-Couvreur

Het Instituut De Mot-Couvreur ligt op de Nieuwe Graanmarkt in het centrum van Brussel. Het is een middelbare school voor leerlingen in algemene, technische en beroepsopleidingen.

De uit te voeren projecten omvatten:

  • de renovatie van de evenementenzaal van de school tot een nieuw cultureel centrum dat openstaat voor de wijk;
  • de tijdelijke bezetting en prefiguratie van het gebruik in de openbare ruimte rond de school;
  • het organiseren van activiteiten die de vaardigheden van de leerlingen (richtingen animator, opticien, enz.) ten dienste stellen van de wijk.

Ontdek de projecten van het Schoolcontract De Mot-Couvreur.

Schoolcontract Scheutplaneet

Scheutplaneet is een kleuter- en lagere school aan de Ninoofsesteenweg in Anderlecht, in de buurt van het Weststation.

De uit te voeren projecten omvatten:

  • de ontwikkeling van de groene ruimte aan de achterkant van het schoolterrein tot een plaats van spel, ontspanning en ontmoeting voor leerlingen en buurtbewoners;
  • een algemene verbetering en betere zichtbaarheid van de verschillende toegangen tot de school;
  • de uitvoering van een programma van activiteiten rond participatie, cultuur en sociale cohesie met lokale verenigingen voor leerlingen en bewoners.

Ontdek de projecten van het Schoolcontract Scheutplaneet.

De projecten van de derde reeks Schoolcontracten lopen over een periode van vier jaar, van januari 2023 tot januari 2026.

De volgende oproep tot kandidaatstelling voor Schoolcontracten zal in de eerste helft van 2023 worden gelanceerd.