De derde Monitoring van publieke woonprojecten in Brussel

Publicatie

Gepubliceerd op 4 juli 2019

 


© SFAR – projet La Roue/ project Rad – arch. P. Blondel

De Brusselse referent huisvesting houdt in opdracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een stand van zaken bij voor de openbare huisvestingsprojecten: een Monitoring van publieke woonprojecten. Het derde nummer van deze publicatie is nu beschikbaar. Dit derde nummer geeft de gegevens weer zoals deze zijn bijgewerkt op 1 maart 2019.

Enkele belangrijke vaststellingen;

  • Het Gewestelijk Huisvestingsplan (GHP) ging eind 2004 van start en voorziet de bouw van 5 000 nieuwe openbare woningen (3 500 sociale woningen en 1 500 middenklassewoningen). 190 nieuwe woningen werden aan de Bouwheren opgeleverd tijdens de geanalyseerde periode (van september 2018 tot maart 2019). Het GHP bereikte 56,5% van zijn doelstelling, 2 827 wonigen werden opgeleverd of zijn in aanbouw. Dat uitvoeringspercentage ligt duidelijk hoger voor de sociale woningen (+/- 60%) dan voor de middenklassewoningen (+/- 50%). Daarentegen is het zo dat in beide categorieën nagenoeg 5% van de geplande woningen zich in de klasse “on hold” bevinden.
  • Het Programma Alliantie Wonen (AW) is dan weer iets recenter en voorziet 6 720 nieuwe woningen vanaf 2013. Het gaat hier om sociale woningen en middenklassewoningen voor verhuur, maar ook om betaalbare sociale en middenklassewoningen bestemd voor verkoop. Hier slaagde men er in om op een termijn van iets meer dan vijf jaar 24 % van het doel te bereiken (1 621 woningen opgeleverd of in aanbouw). De locaties van meer dan 10% van de middenklassewoningen voor verhuur werden nog niet vastgelegd.

Wanneer we de twee programma’s samen nemen, werden 201 nieuwe openbare woningen, opgeleverd in de periode tussen september 2018 en maart 2019.

Publicaties

Monitoring van de publieke woonprojecten
3

Overzicht door de Brusselse Referent Huisvesting

2019
perspective.brussels
Downloaden

Meer info