Collectieve huisvesting: een nieuwe manier van wonen in Brussel

Publicatie

Gepubliceerd op 29 september 2021

 


 
In een stad als Brussel is de behoefte aan betaalbare huisvesting voor mensen met een gemiddeld inkomen deels gekoppeld aan de noodzaak om de milieu-impact van huisvesting te verminderen. De huidige klimaat- en gezondheidscrisissen vereisen dat we de veerkracht van onze menselijke habitat in de stad verbeteren. Het is in de ruimtelijke ordening en in de ontwikkeling van nieuwe collectieve huisvestingsprojecten dat antwoorden op deze vragen worden gezocht.

In dit kader werd tussen 2017 en 2020 een studie over residentiële mobiliteit in Brussel uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de KU Leuven. Het onderzoek werd gefinancierd door Innoviris in het kader van de oproep Anticipate, die in 2016 werd gelanceerd.

Dit onderzoek werd gesponsord door perspective.brussels en beoogt meer in het bijzonder om de mismatches tussen woonvoorkeuren en woningaanbod in kaart te brengen. Deze mismatches worden beïnvloed door de manier waarop collectieve huisvesting in Brussel wordt ontworpen en geproduceerd.

De resultaten worden nu voorgesteld in een publicatie van VUB Press: Collective Housing: a new habitat for living in Brussels.

De Brusselse voorbeelden worden erin vergeleken met gevallen in Kopenhagen, Amsterdam en Hamburg. Alternatieve ontwerp- en organisatiestrategieën worden in kaart gebracht.
De casestudy's geven voorbeelden van hoe collectieve ruimten en ruimten voor verplaatsingen zo kunnen worden ontworpen dat privacyproblemen worden beperkt en meervoudig gebruik mogelijk is. Diversiteit, flexibiliteit en variatie in het ontwerp van de woningen maken het mogelijk om collectieve huisvesting te creëren die is aangepast aan de diverse levensfasen en aan de evolutie van de gezinssamenstellingen.

Deze publicatie kwam tot stand met de hulp van de Referent huisvesting van perspective.brussels, die heeft bijgedragen aan het hoofdstuk "The state of housing in Brussels. Quantity, affordability and the geography of housing production". Dit schetst een overzicht van de huisvestingsproblematiek en belicht de huidige en toekomstige territoriale uitdagingen in het tegengaan van de toenemende ruimtelijke dualisering van de huisvesting in het Brussels Gewest.

Meer info