Campus Pleinlaan: realisatie van een definitiestudie voor deze strategische wijk in Elsene

oase van groen te midden van een stedelijk universitair project

Gepubliceerd op 8 november 2018

 

Campus Oefenplein - ULB-VUB
Campus Oefenplein - ULB-VUB
 

De site huisvest, als meest omvangrijke groene zone in Elsene, twee universitaire campussen (VUB en ULB), samen met nog een aantal andere spelers zoals de Europese school of de De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

Het terrein was reeds het onderwerp van verschillende projecten en studies (private ontwikkelingen, masterplan VUB, etc.). De campus Pleinlaan bevindt zich in de buurt van twee strategische zones (Kazernes en Delta-Herrmann-Debroux).

Teneinde een pertinente en harmonieuze ontwikkelingsstrategie uit te werken om de campus Pleinlaan en de omgeving errond te herwaarderen, moet deze site in zijn onmiddellijke omgeving worden geïntegreerd en dienen de banden met de omgevende wijken, waaronder de campus Solbosch, de Kazernes van Elsene en de pool Delta–Herrmann-Debroux, te worden hersteld. Het lijkt dan ook een absolute noodzaak om de site, de uitdagingen en de hoofdrolspelers beter te leren kennen.

Daarom kreeg perspective.brussels de opdracht om een definitiestudie uit te voeren voor het uitgebreide gebied. De doelstellingen van de studie bestaan erin:

  • een beter inzicht te verwerven in alle projecten en studies die aan de gang zijn met betrekking tot deze bijzondere toegangspoort tot de stad,
  • de grote landschaps- en ecologische uitdagingen in kaart brengen
  • de behoeften inzake universitaire voorzieningen, economische activiteiten gelinkt aan de wetenschapscampus, woningen (voornamelijk voor studenten) en voorzieningen in kaart te brengen, te analyseren en te realiseren, zowel voor de bewoners als voor de studentenbevolking in deze wijk.

De definitiestudie - dat tot doel heeft om een beeld te krijgen van de trends, uitdagingen en behoeften van het terrein - dient een precieze diagnose op te stellen van de bestaande situatie en van de projecten in de betrokken perimeter, in relatie tot de betrokken actoren. Ze dient eveneens te steunen op de studies, projecten en onderzoeken die reeds werden verwezenlijkt over dit zeer actieve stukje grondgebied van het Gewest, om daaruit de belangrijkste uitdagingen te kunnen halen met betrekking tot de herinrichting van dit gebied, dat verspreid ligt over de gemeenten Elsene, Oudergem en Etterbeek.

Na deze definitiestudie zal de Regering van het Brusselse Gewest in overleg met de gemeente beslissen over welk gevolg daaraan zal worden gegeven en zal in overleg met buurtbewoners, gebruikers, bedrijven en hoofdrolspelers van de site een planning kunnen worden opgezet.

Meer info over de Campus Pleinlaan.

Meer info