Campus Pleinlaan en zijn omgeving: publicatie van de definitiestudie

Oase van groen te midden van een stedelijk universitair project

Publicatie

Gepubliceerd op 29 januari 2020

 

Campus de Vrije Universiteit Brussel
Campus de Vrije Universiteit Brussel
 
De campus Pleinlaan is de grootste groenruimte van de gemeente Elsene en huisvest momenteel twee universitaire campussen (VUB en ULB), samen met nog enkele andere spelers zoals de Europese school of de DBDMH.

perspective.brussels kreeg de opdracht om een stedelijke en landschappelijke definitiestudie uit te voeren. De doelstellingen van de definitiestudie zijn:

  • een beter inzicht te verwerven in alle projecten en studies die aan de gang zijn met betrekking tot deze bijzondere toegangspoort tot de stad,
  • de grote landschappelijke en ecologische uitdagingen in kaart te brengen,
  • de behoeften inzake ruimte voor de ontwikkeling van de universitaire functie, economische activiteiten gelinkt aan de wetenschapscampus, woningen (voornamelijk voor studenten) en voorzieningen te updaten, onderzoeken en objectiveren, zowel voor de bewoners als voor de studentenbevolking in deze wijk,
  • de ontwikkeling van het stadsweefsel, de openbare ruimtes, de ligging van de kantoren en de milieuvraagstukken nauwgezet bestuderen.

Dit resulteerde in een aantal bevindingen op het gebied van planologie, mobiliteit en landschappen. Daarnaast worden de trends en de behoeften op het vlak van huisvesting, economische ontwikkeling en voorzieningen in kaart gebracht.

De definitiestudie "Campus Pleinlaan en omgeving" formuleert enkele aanbevelingen:

  • het is belangrijk om opnieuw een betere samenhang te creëren tussen de bestaande en de nieuwe gebouwen
  • om de landschapselementen en groenruimtes in het gebied zo goed mogelijk uit te spelen
  • en om de compartimentering van de verschillende functies (studeren, verplaatsen, wonen, ...) te doorbreken en om verplaatsingen te voet of met de fiets tussen de verschillende deelentiteiten, onder meer het station van Etterbeek, de universiteitsgebouwen en de kantoren in de buurt van de campussen, te stimuleren.

Bij het uittekenen van de toekomst voor dit gebied moet aandacht worden besteed aan een beter leefmilieu door de ecologische functies te versterken (behoud van biodiversiteit, bestrijding van stedelijke hitte-eilanden in geval van hittegolven, overstromingspreventie, ...) en tegelijk de universitaire, economische en woonfuncties voor iedereen te ontplooien.

De definitiestudie "campus Pleinlaan en zijn omgeving", met inbegrip van de landschapsstudie, legt dus het gewestelijke conceptuele kader vast en schetst de voornaamste uitdagingen waaraan de projecten in het gebied tegemoet moeten komen. Daarvoor zaten de teams van Perspective samen met de rechtstreeks betrokkenen (universiteiten, Leefmilieu Brussel, de gemeente Elsene...) en hielden ze toezicht op de milieu- en landschapsstudie die door het bureau Bas Smets werd uitgevoerd.

Meer info