Calico, een nieuw woonproject met aandacht voor iedereen

Gepubliceerd op 12 december 2018

 

Urban Innovative Actions
Urban Innovative Actions
 
Net als andere grote Europese steden, kent Brussel een stedelijke huisvestingsproblematiek die de meest kwetsbare groepen raakt. Daarbij ontstaan enkele specifieke noden op het vlak van huisvesting, met name als het gevolg van een vergrijzende bevolking.

Om te beantwoorden aan deze problematiek, starten regionale en gemeentelijke instanties het project CALICO (Care and Living in Community), in samenwerking met een universiteit en organisaties. Dit project zal gedurende drie jaar een nieuwe aanpak hanteren op het vlak van huisvesting, gebaseerd op het Community Land Trust-model. De Europese Unie erkende het innovatieve karakter van het project en voorziet een subsidie van 5 miljoen euro om 34 nieuwe woningen te construeren.

Het project brengt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Huisvesting en perspective.brussels), de vzw’s CLTB, Logement pour tous, AngelaD, EVA (Emancipatie via arbeid), Pass-Ages, de Vrije Universiteit Brussel (Centre for Urban Research en Belgian Ageing Studies) en de gemeente Vorst en het OCMW Vorst.
Met dit project leggen de verschillende actoren de nadruk op een inclusief huisvestingsbeleid, gebaseerd op intergenerationele en interculturele behoeften in het Brussels Gewest.

Het project voorziet 34 wooneenheden op het grondgebied van Vorst. Door verschillende bevolkingsgroepen en functies samen te brengen, is de doelstelling om bij te dragen aan de sociale cohesie binnen een bepaalde wooneenheid en bij uitbreiding in de gehele wijk. Dit project zet dan ook in op woningen die meer bieden dan enkel ‘een dak boven het hoofd’. Het intergenerationele aspect moet ervoor zorgen dat er met elkaar geleefd en voor elkaar gezorgd wordt. Zo zal er ook een geboortehuis en sterfuis in het project voorzien worden

perspective.brussels brengt zijn expertise in op het vlak van stedelijke kennis en zal er via de Referent Huisvesting op toezien dat de getrokken lessen bijdragen aan nieuwe projecten.

Bekijk onze video over het Calico-project

 

Meer info