De referent huisvesting zorgt voor een nieuwe dynamiek in de bouw van openbare en private sociale woningen. Hij brengt mensen bij elkaar om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren.

De Brusselse overheid stelde op 1 december 2016 een Brusselse referent huisvesting aan binnen perspective.brussels om de bouw van openbare en private sociale woningen te bevorderen. Hij organiseert hiervoor overleg tussen de verschillende actoren van de ruimtelijke ordening, zoals strategen, statistici met kennis van het gewestelijke grondgebied en de ploeg van de Bouwmeester maître-architecte.

De belangrijkste opdrachten van de russelse referent huisvesting zijn:

  •  een overzicht maken van de sociale woningprojecten in Brussel,
  •  contacten leggen tussen actoren in de Brusselse huisvesting, goede praktijkvoorbeelden uitwisselen,
  •  overleggen met de gemeentes om de sociale en functionele mix van de bouwprojecten te bevorderen, voorzieningen bestuderen in functie van de behoeften,
  •  partners bij elkaar brengen, samenwerking stimuleren en concurrentie te vermijden,
  •  het potentieel van nieuwe ontwikkelingsprojecten analyseren, in het bijzonder voor grondprojecten.
Brusselse referent huisvesting
Yves
Van de Casteele