Transparantie

In volledige transparentie, past perspective.brussels de omzendbrief toe van 18/09/2018 over de toepassing van artikel 11 van de nieuwe gezamelijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

In dit transparentieverslag vinden we

  • De lijst van de overheidsopdrachten
  • De lijst van de toegekende subsidies
  • De lijst van de gemaakte beroepsreizen