perspective.brussels

perspective.brussels (Brussels Planningsbureau) groepeert de verschillende administraties en eenheden die belast zijn met de statistiek, de socio-economische kennis en de strategische en verordenende planning van het grondgebied:
  • Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)
  • Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO)
  • Directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (GOB)
  • Team van de Bouwmeester
  • Schoolfacilitatiedienst (coördinatie van de procedures voor het creëren van nieuwe schoolplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC)
  • Referent Huisvesting

 
Het Brussels Planningsbureau is opgericht door de ordonnantie van 29 juli 2015 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoofdopdrachten:
  • Gegevensverzameling en ontwikkeling, productie, verwerking, verspreiding en analyse van statistieken, evenals uitvoering van evaluatieopdrachten
  • Ontwikkeling van de kennis van het grondgebied
  • Voorbereiding van de verordenende en strategische opdrachten van de territoriale planning

 
perspective.brussels werkt samen binnen een territoriaal platform met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). Deze instantie is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de strategische gebieden die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bepaald. 

De MSI vervult daar een coördinerende functie om de concrete ontwikkeling van deze gebieden te garanderen door in samenwerking met private en publieke partners projecten op te zetten.