© Detiffe

 

 

Het overzicht van de sociale woningen maakt een inventaris van de sociale woningbouw op het Brussels grondgebied. Zo kunnen we op basis van de huidige en geplande sociale woningen analyseren of dit aanbod voldoet aan de demografische ontwikkelingen in het Gewest.

Het overzicht van de sociale woningen geeft informatie over het type woningen en hun kostprijs voor de openbare financiën. Dit instrument helpt ook om een goede sociale en functionele mix te plannen door sociale woonprojecten in Brussel.

Dit instrument geeft  de Gewestelijke Regering een duidelijk zicht op de sociale woningbouw in Brussel, zowel in de ruimte als in de tijd. Deze essentiële informatie wordt gebruikt om de huisvesting te analyseren en er slim op in te spelen bij de ruimtelijke ontwikkeling van het Brusselse grondgebied.

Het overzicht omvat momenteel de gegevens van drie gewestelijke huisvestingsorganisaties: de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewestcitydev.brussels. Deze eerste versie is nu al beschikbaar.

Op termijn zal deze inventaris gegevens bevatten van:

In combinatie met het Overzicht van de huisvestingsvergunningen en de bestaande inventaris van sociale woningen, beide beheerd door perspective.brussels, wordt deze Barometer een strategisch planningsinstrument voor de toekomstige sociale woningbouw. Dit leidt tot een betere sociale mix en sociale cohesie in tijden van demografische groei.

Brusselse referent huisvesting
Yves
Van de Casteele