Behoeften inzake de creatie van plaatsen in het secundair onderwijs in het Brussels Gewest

Met als horizon 2025, welke noden zijn er en waar?

Publicatie

Gepubliceerd op 12 december 2018

 

Athenée Royale d
Athenée Royale d'Etterbeek
© perspective.brussels (Reporters_Eric Herchaft)

Hoe kan de nood aan extra plaatsen in het secundair onderwijs in het Brussels Gewest tegen 2025 het beste worden ingevuld?

Het aantal leerlingen in onze scholen neemt gestaag toe. Het is onze bedoeling om elke leerling een kwaliteitsvolle plaats te bieden. We moeten dus bepalen in welke gebieden er prioritair een extra onderwijsaanbod moet komen.

Daarom heeft de Dienst Scholen van perspective.brussels van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de opdracht gekregen om de nood aan extra plaatsen in het secundair onderwijs in het Brussels Gewest in te schatten en te bepalen waar die extra plaatsen tegen 2025 precies nodig zijn (algemeen, technisch of beroepsonderwijs).

Praktisch

Onder toezicht van de Dienst Scholen hebben het Brussels Studies Institute (BSI) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) hun expertise gebundeld:

  • om een schatting te maken van het aantal plaatsen dat tegen 2025 nodig is in het secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
  • om te bepalen waar die extra plaatsen precies nodig zijn, d.w.z. in gebieden met de hoogste verzadiging.

De studie doet ook een reeks aanbevelingen:

  • over het aantal te creëren extra plaatsen tegen 2025, gelet op de geplande projecten voor bijkomende plaatsen;
  • over de te ontwikkelen onderwijsvormen;
  • en over waar die nieuwe plaatsen precies op het grondgebied van het Gewest moeten komen.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met contextuele factoren zoals de geringe aantrekkingskracht van sommige scholen, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de regelgeving inzake inschrijvingen in elk van de Gemeenschappen.

De publicatie bestaat uit

De papieren versie van de synthese kan aangevraagd worden via cbuscain@perspective.brussels.