Sport

Om de sportbeoefening te bevorderen en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, ontwikkelt perspective.brussels een strategische visie voor de ontwikkeling van de sportinfrastructuur in Brussel.

  Van Oost-sportzaal in Schaarbeek
  Van Oost-sportzaal in Schaarbeek
  © perspective.brussels/Pedro Correa
  Een jogger in het park L28
  Een jogger in het park L28
  © perspective.brussels/Pedro Correa
  Baden van het centrum
  Baden van het centrum
  © perspective.brussels/Pedro Correa

  Beschrijving

  Sporten is niet alleen gezond, het is ook een manier om beter in je vel te zitten. Bovendien voel je je via sport meer verbonden met anderen en leg je gemakkelijker contacten. Het Brussels Gewest volgt daarom een strategische visie om sportinfrastructuur op zijn grondgebied te realiseren.

  Sportcel

  Sportcel

  Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), dat in 2018 werd goedgekeurd, tekent de visie voor het Brusselse grondgebied uit tot 2040. Het plan benadrukt het belang van sportvoorzieningen in de stad. Om een degelijk sportbeleid te voeren,werd daarom binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een coördinerende instantie opgericht: de Sportcel.

  Die cel werd in 2019 opgericht binnen perspective.brussels en is verantwoordelijk voor het centraliseren, analyseren en ontwikkelen van kennis op het gebied van sport in Brussel.

  Opdrachten

  Sportkadaster

  Het sportkadaster: sport.brussels

  Het sportkadaster sport.brussels verzamelt informatie over alle sportinfrastructuur en over sportorganisaties die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op basis van dit kadaster wijst perspective.brussels op de uitdagingen en noden van het Gewest op het vlak van sport. Daarbij wordt ingezoomd op de Strategische polen, die de toekomst van Brussel mee vorm geven.

  Het sportkadaster heeft een dubbele doelstelling:

  • ervoor zorgen dat de burgers beschikken over alle informatie over sport, sportvoorzieningen en over de in Brussel georganiseerde sportevenementen; Dit zal binnenkort mogelijk zijn op de website sport.brussels.
  • ontwikkelen van een grondige kennis van de verschillende vormen van sportbeoefening, over het sportaanbod en van de sportinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op het uitwerken van een coherente strategie, in samenwerking met de bevoegde openbare instellingen.

  Het aanbod van sportvoorzieningen vergelijken met de vraag

  De Sportcel gebruikt de informatie in het sportkadaster ook voor allerlei territoriale analyses en diagnoses die kaderen in de opdrachten van perspective.brussels. Bovendien worden met die informatie allerhande gewestelijke tools uitgedacht, onder andere de Schoolcontracten, Duurzame Wijkcontracten en Stadsvernieuwingscontracten.

  Die analyses maken het mogelijk om de beste locaties te bepalen voor toekomstige sportvoorzieningen, die tegemoetkomen aan reële noden.
  De Sportcel streeft in dat verband bijvoorbeeld naar meer en betere zwembaden in het Brussels Gewest.

  Sportvoorzieningen mee programmeren

  Op vraag van initiatiefnemers van openbare projecten of projecten van openbaar belang werkt de Sportcel mee aan de programmering voor gebieden of voorzieningen met een sportbestemming. Aan de hand van de gegevens van het sportkadaster en zijn analyses doet de Sportcel aanbevelingen voor een doordachte sportprogrammering, die aansluit bij de strategieën voor de stad. Die programmering wordt mee opgenomen in de planningsinstrumenten.

  De Sportcel werkt ook samen met andere openbare diensten en organisaties om de planning en realisatie van sportvoorzieningen te ondersteunen.

  Sportprojecten ondersteunen

  De Sportcel stelt zijn expertise ten dienste van beheerders van sportprojecten en helpt zo openbare projecten of projecten van openbaar belang in goede banen leiden. Die ondersteuning neemt verschillende vormen aan, afhankelijk van de ondersteunde beheerder en de projectfase: het kan gaan om een verkennende ontmoeting, een doorverwijzing, deelname aan adviescomités, begeleidingscomités of de uitbouw van partnernetwerken.

  be running

  be running

  Om het lopen in de stad de wind in de rug te geven, voert de Sportcel van perspective.brussels mee de strategie be running uit. Die moet leiden tot een ruimtelijke visie voor recreatieve stappers en lopers.

  In samenwerking met de verschillende betrokken gewestelijke instellingen (perspective.brussels, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, visit.brussels), loopexperts, gemeenschappen en gemeenten, wordt een actieplan uitgevoerd om het lopen een plaats te geven in de openbare ruimte, onder impuls van:

  Lees meer over be Running  

  Contact

  sport () perspective ! brussels

  Publicaties

  Zwembaden : Stand van zaken van de zwembaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Aanbevelingen verbetering van de toegang tot de openbare zwembaden

  2024
  perspective.brussels
  Downloaden

  Nieuw stadion: Royale Union Saint-Gilloise

  SWOT-analyse Task Force Voorzieningen

  2022
  perspective.brussels
  Downloaden

  Raadpleeg de bijlage, een analyse van de toegankelijkheid met het openbaar vervoer

  2022
  perspective.brussels
  Downloaden
  ABOUT.brussels
  2

  De zwembaden in het Brussels Gewest

  Stand van zaken en pistes om tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselaars

  2020
  perspective.brussels
  Downloaden

  Nieuws