Hoe zit het met het zwemaanbod in Brussel? Een stand van zaken van de Brusselse zwembaden

Aanbevelingen om het aanbod te verbeteren en uit te breiden

Publicatie

Gepubliceerd op 8 februari 2024

 


© Beliris

Sinds 1986 zijn er in Brussel geen openbare zwembaden meer gebouwd. Toch is de Brusselse bevolking sindsdien fors gegroeid. Het aanbod is momenteel ontoereikend en verzadigd, waardoor het moeilijk is om aan de behoeften van de bevolking te voldoen. Vooral scholen missen mogelijkheden om zwemlessen te organiseren voor hun leerlingen.

Perspective heeft een overzicht gemaakt van de zwemfaciliteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een lijst van alle openbare zwembaden, de openingstijden, prijzen en zwembadtypes. Er werd ook een reeks aanbevelingen geformuleerd om de toegang tot deze zwembaden en het beheer van de voorzieningen te verbeteren en het aantal zwembaden uit te breiden.

"Zwembaden: stand van zaken van de zwembaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aanbevelingen om de toegang tot de openbare zwembaden te verbeteren”, studie uitgevoerd door CityTools in 2022.

Welke steun kan het Gewest bieden aan de beheerders van openbare zwembaden? Hoe kan de bestaande infrastructuur worden geoptimaliseerd? Hoe kan het aanbod worden uitgebreid?
Er worden verschillende mogelijkheden onderzocht, waaronder het opzetten van netwerken tussen de verschillende voorzieningen om de kostenefficiëntie van het beheer en de toegankelijkheid voor alle Brusselaars te verbeteren. Er zijn institutionele, technische en financiële obstakels waarmee exploitanten en beheerders worden geconfronteerd.

Daarnaast kan het aanbod tegen lage kosten worden uitgebreid door de openingstijden van bepaalde zwembaden te verruimen en door zwembaden in scholen open te stellen voor het publiek.

Tot slot is het de bedoeling om op langere termijn de bouw van nieuwe zwembaden te ondersteunen. Er wordt gedacht aan publiek-private partnerschappen die de overheid moeten verlossen van de financiële lasten die zwembaden met zich meebrengen. Deze nieuwe projecten zullen een geavanceerd architecturaal en technisch ontwerp moeten volgen om de werkingskosten te drukken.

Publicaties

Zwembaden : Stand van zaken van de zwembaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aanbevelingen verbetering van de toegang tot de openbare zwembaden

2024
perspective.brussels
Downloaden

Meer info