Koninklijk Park
Koninklijk Park
 

Hoe groot is de vraag naar gezondheidszorg in Brussel? Hoe kunnen we de gezondheidsvoorzieningen en -diensten toegankelijker maken? Zijn de woningen aangepast aan minder mobiele personen en senioren? perspective.brussels stimuleert de samenwerking tussen verschillende actoren en ontwikkelt stadsplanningsinstrumenten voor zorgverlening en welzijn.

Een stad moet hulp- en zorgverlening voorzien voor haar inwoners. In de stadsplanning en bij grote stadsprojecten moet absoluut rekening gehouden worden met de noden van zorgbehoevenden en oudere personen.

Samenwerken voor een betere stedelijke zorgverlening en gezondheid.

perspective.brussels werkt structureel samen met de volgende partners uit zorgsector:

perspective.brussels werkt structureel samen met de volgende partners uit zorgsector:

perspective.brussels maakt de link tussen hulp- en zorgvoorzieningen en ruimtelijke herontwikkeling op twee werkterreinen:

  • De zorguitdagingen en -behoeften integreren in stedelijke projecten: adviezen, ideeën en gegevens inzamelen bij actoren uit de sociale en gezondheidssector, om er rekening mee te houden bij de strategische planning van wijken.
  • Een studiedag (18 januari 2018) voor verantwoordelijken ruimtelijke ordening en zorgverleningsorganisaties op het terrein om:
    1. stedenbouwkundigen bewust te maken van de uitdagingen van de zorgsector en vice versa,
    2. informatie te verstrekken over de beschikbare hulpmiddelen (Brussel sociaal, PAD, CRU …),
    3. de zorgsector en stadsplanners met elkaar in contact te brengen.
Opdrachthoudster
Solange
Verger
Opdrachthouder
Rien
van de Wall