ISOCARP World Planning Congress in Brussel: meer dan 400 deelnemers!

Conferentie

Gepubliceerd op 20 oktober 2022

 

Groepsfoto met de deelnemers
Groepsfoto met de deelnemers
 
Track sessions...
Track sessions...
 
... Walkshops
... Walkshops
 
Opening tentoonstelling van de YPP-projecten
Opening tentoonstelling van de YPP-projecten
 
De 58e editie van het ISOCARP World Planning Congress vond plaats in Brussel van 3 tot 6 oktober 2022. 440 deelnemers (stadsplanners, experten en beleidsmakers) uit 78 verschillende landen kwamen samen om de plaats van gezondheid in de stad te (her)denken.

From Wealthy to Healthy Cities

Dialoog tussen overheden, op Europees en internationaal niveau, is essentieel voor de ontwikkeling van steden. De week was gevuld met lokale en internationale uitwisselingen over de factoren die verband houden met onze (stedelijke) omgeving en een invloed hebben op onze gezondheid en ons welzijn. En om te onderzoeken hoe we daarmee rekening moeten houden in stadsplanning, bijvoorbeeld op het gebied van publieke en groene ruimten, huisvesting, mobiliteit...

Het congres werd ingezet met een plenaire openingszitting om het thema van het congres te contextualiseren, met mondiale perspectieven, maar ook met lokale interventies. Antoine de Borman (directeur-generaal van perspective.brussels) en Kristiaan Borret (bouwmeester maître architect) deelden met de deelnemers hun inzichten over de Brusselse context.

In het stadhuis van Brussel vond de officiële openingsceremonie plaats met toespraken van de burgemeester van de stad Brussel, de Brusselse staatssecretaris voor Stedenbouw en Internationale Zaken, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie en de uitvoerend directeur van UN-Habitat.

Internationale deskundigen deelden hun expertise en inzichten tijdens de verschillende Keynote Speeches: Simin Davoudi, Charles Landry, Erik Swyngedouw, Mark J Nieuwenhuijsen en Philippe Rahm. Deze visies werden nadien besproken tijdens de tientallen parallelle sessies rond de 4 subthema's van het congres: Healthy Planet, Healthy People, Healthy governance en Healthy economy.

Brusselse projecten in de kijker

Het ISOCARP-congres was een gelegenheid voor het Brussels Gewest, gaststad van het congres, om verschillende projecten en initiatieven voor een meer veerkrachtige, duurzame en evenwichtige stad voor te stellen. Urban, Perspective en Leefmilieu Brussel, als organisatoren van het congres, stelden een reeks bezoeken en debatten voor in samenwerking met lokale partners zoals de stad Brussel, de ULB en Citydev, en Europese partners Eurocities en ESPON.

  • 11 walkshops, bikeshops en runshops in de vier uithoeken van Brussel: Neerpede, CityGate, de Noord- en Europese wijk, Wiels, de kanaalzone, het voetgangerscentrum.
  • 5 speciale sessies over essentiële onderwerpen: stadsplanning en gezondheid; de 15-minutenstad; verschuivende stedelijke economie; feministische benadering van planning; meten van welzijn en levenskwaliteit.
  • 2 terreinbezoeken van Tour & Taxis: de wijk Tivoli en productieve activiteiten langs het kanaal
  • 1 Isocarp Run, een moment van ontspanning en sport

De gedeelde kennis zal ook worden gebruikt als input voor de manier waarop gezondheid wordt geïntegreerd in de territoriale ontwikkeling in Brussel, het huidig debat en bepaalde projecten in het bijzonder, waaronder de Gezondheidseffectenstudie, in het kader van het Stadsvernieuwingscontract 7.

Een analyse van de resultaten van het congres zal binnenkort beschikbaar zijn, met video's van de keynote speeches, evenals de resultaten van de Young Professional Planners (YPP) Workshop, waaraan 19 jonge professionals op het gebied van stadsplanning deelnamen. Deze jonge professionals, begeleid door internationale en Brusselse professionals, dachten na over hoe een gezonde wijk (her)ontwerpen aan de hand van een case study; de Ninoofsepoort. De resultaten werden tijdens het congres gepresenteerd.

Meer informatie over het congres: https://brussels2022.isocarp.org

Meer info