perspective.brussels test een "Gezondheidseffectenstudie"

Gepubliceerd op 1 april 2021

 

Een jogger in het park L28
Een jogger in het park L28
© perspective.brussels/Pedro Correa

Een goede ruimtelijke planning heeft rechtstreekse gevolgen voor de levenskwaliteit in de stad, maar ook voor de gezondheid van haar bewoners en gebruikers. perspective.brussels wil inzetten op een gezondheidsbevorderende planning en gaat daarom op het grondgebied van het Stadsvernieuwingscontract (SVC) 7 een nieuwe tool uittesten: de gezondheidseffectenstudie.

Gezondheid is belangrijk, dat heeft de COVID-19-epidemie ons wel duidelijk gemaakt. In vergelijking met de voorbije eeuwen hebben we op dat vlak al veel vooruitgang geboekt. Maar het blijft een uitdaging van algemeen belang om ieders recht hierop te waarborgen.
Gezond zijn betekent niet alleen niet ziek zijn, maar ook je lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen. Mensen moeten toegang hebben tot medische zorg. Daarnaast mogen ze niet blootgesteld worden aan gezondheidsbedreigende situaties. In de stad betekent dat bijvoorbeeld leven in een omgeving met minder vervuiling, met gezonde gebouwen en openbare ruimten waar we fysiek actief kunnen zijn, contacten kunnen leggen en kunnen herbronnen.

perspective.brussels wil er zijn voor alle Brusselaars. Daarom lanceren we in het voorjaar van 2021 een pilootstudie om de gezondheidseffecten te beoordelen van een stadsvernieuwingsoperatie in de Zuidwijk (Stadsvernieuwingscontract n°7). Aan de hand van deze studie kunnen we beter rekening houden met welzijns- en gezondheidsaspecten in het kader van planning, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. Deze eerste ervaring zal perspective.brussels ook in staat stellen het thema territoriale gezondheid beter te integreren in al haar toekomstige opdrachten.

Meer info