perspective.brussels ontwikkelt tools om de vastgoedrealisaties in het Gewest te optimaliseren, opdat stedelijke functies, diensten en voorzieningen evenwichting gespreid worden.

Door de demografische groei in Brussel nemen de behoeftes in de stad toe, terwijl het grondgebied zowel geografisch als administratief beperkt blijft. Net als in alle andere grootsteden worden beschikbare percelen steeds zeldzamer en duurder.

De uitdaging bestaat erin om de beschikbare ruimtes optimaal te gebruiken en de levenskwaliteit en het leefmilieu te verbeteren. Braakliggende terreinen worden meer dan ooit als waardevol aanzien. Ook de reconversie van verlaten of leegstaande gebouwen biedt kansen om de huisvestingnood en de vraag naar nieuwe voorzieningen op te vangen.

Het kadaster van beschikbare terreinen

perspective.brussels ontwikkelt territoriale strategieën en stimuleert duurzame stadsontwikkeling. Een optimale kennis van de vastgoedreserves is hierbij essentieel. perspective.brussels creëerde daarom het Kadaster van beschikbare terreinen en gebouwen

Dit kadaster laat toe om het vastgoedaanbod af te stemmen op verschillende vragen van initiatiefnemers op zoek naar ruimten, met name in het kader van de missie van de Task Force Voorzieningen.

Tijdelijk gebruik, overgangsbeheer en experimentele stedenbouw

Het tijdelijk, kortstondig of experimenteel benutten van gronden- bijvoorbeeld in afwachting van de bouw van een vastgoedproject - kan de vastgoedbehoeftes in Brussel helpen ondervangen.

perspective.brussels publiceerde daarom de  Gids voor tijdelijk gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel om  het tijdelijk, kortstondig of experimenteel gebruik van gronden te optimaliseren en personen die op zoek zijn naar of in het bezit zijn van  ruimtes voor tijdelijk gebruik, te begeleiden.

Opdrachthoudster
Annabelle
Guérin
Projecthoudster
Jade
Kawan