< Terug naar de kaart

Site NAVO/Defensie

NAVO/Defensie site
NAVO/Defensie site
 
NAVO/Defensie site
NAVO/Defensie site
 
NAVO/Defensie site
NAVO/Defensie site
 
NAVO/Defensie site - Tram
NAVO/Defensie site - Tram
 

De NAVO/Defensie-site is eigendom van het ministerie van Defensie en wordt onderworpen aan een definitiestudie voor de stedelijke herontwikkeling ervan. Door de locatie van de site vormt deze reconversie ook een pilootproject voor interregionaal overleg.

De NAVO/Defensie-site strekt zich uit over een gebied van 90 hectare langs de Leopold III-laan en bevindt zich voor een deel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeentes Evere en Brussel-Stad) en het andere deel ligt in Vlaanderen (gemeente Zaventem). Een derde van de site werd in mei 2017 vrijgemaakt naar aanleiding van de verhuis van de NAVO-activiteiten. De rest van de gebouwen huisvest het bilateraal samenwerkingsprogramma 'Partnerschap voor vrede' en het hoofdkwartier van Defensie.

perspective.brussels is in 2015 in overleg met het ministerie van Defensie een definitiestudie gestart naar het ontwikkelingspotentieel van deze site. Hierbij werd rekening gehouden met de mogelijkheid om op die site een nieuw hoofdkwartier te bouwen.

Door de ligging van de NAVO/Defensie-site vormt de mogelijke reconversie ervan een pilootproject voor interregionaal overleg in het kader van het ruimtelijk ontwikkelingsprogramma Noordrand. Beide gewesten willen samen een visie uitwerken voor een duurzaam stadsproject.

Een enorm potentieel voor de ruimtelijke ordening

Er werden al verschillende verkennende studies uitgevoerd naar het potentieel van de NAVO/Defensie-site en de mogelijkheden voor de ruimtelijke inrichting ervan.

Op verzoek van het Brussels Gewest en Vlaanderen werd een definitiestudie uitgevoerd in drie fasen:

  •  een interne diagnose door perspective.brussels,
  •  een stedenbouwkundige studie door de bureaus 1010, Güller-Güller, Boom Landscape Architects en Buck Consultants, gecoördineerd door perspective.brussels en Omgeving Vlaanderen,
  •  aanbevelingen over een reeks richtlijnen voor de site.


Richtlijnen voor de herinrichting van de site

Uit de interregionale definitiestudie komen een reeks aanbevelingen voor de stedelijke ontwikkeling van de NAVO/Defensie-site naar voor:

  •  gebouw Z wordt behouden met een veiligheidsperimeter van 100 meter voor militaire installaties en 150 meter voor niet-militaire installaties,
  •  een nieuw hoofdkwartier voor het ministerie van Defensie langs de Leopold III-laan, met een adres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  •  economische activiteiten combineren met andere activiteiten langs de Leopold III-laan,
  •  een verbinding aanleggen tussen de site en het Bordetstation: meer en diverse functies in de onmiddellijke omgeving van de site is gerechtvaardigd door dit multimodale station (trein naar het stadscentrum en de luchthaven, trams, bussen),
  •  een grootschalig woonprogramma op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  •  het Woluweveld als open landbouwgebied,
  •  een deel van site van Defensie wordt open ruimte met een ecologische en recreatieve verbinding (met verschillende GEN-fietspaden) tussen het Woluweveld en de begraafplaatsen.