< Retour à la carte

Schoolcontract École n°1

Axonometrie van de projecten van het Schoolcontract
Axonometrie van de projecten van het Schoolcontract
© CItyTools
École 1
École 1
© CityTools
Tekening van een leerling uit École 1
Tekening van een leerling uit École 1
© CityTools
Discussieforum - École n°1 – Schaarbeek
Discussieforum - École n°1 – Schaarbeek
© CityTools

École 1 is een basisschool van het gemeentelijk net van Schaarbeek. Ze biedt plaats aan 400 leerlingen. Deze leerlingen wonen grotendeels in de buurt van de school. De school is gelegen op het kruispunt tussen de kwetsbare wijk rond de Josaphatstraat in Schaarbeek en de meer bemiddelde omgeving van de Louis Bertrandlaan. Het gaat om een transitwijk waarin bewoners zich niet permanent vestigen. Net als in andere Brusselse wijken vertoont de demografie een opwaartse lijn. De site beschikt over uitzonderlijk architecturaal erfgoed maar dit is weinig bekend en weinig toegankelijk voor het grote publiek.

Op het einde van de diagnosefase is het nu aan het actie- en investeringsprogramma. Contract École 1 streeft drie ambities na:

  • de uitzonderlijke infrastructuur van deze school opwaarderen en buiten de schooluren openstellen voor de buurt;
  • nieuwe banden smeden tussen school en buurt;
  •  de onmiddellijke omgeving van de school veiliger maken.

Het actie- en investeringsprogramma Schoolcontract voorziet in het bijzonder in:

  • de oprichting van een echt sportcentrum van hoge kwaliteit, met ingangen los van de school;
  • de opwaardering van het erfgoed van de school, met name de restauratie van de conferentieruimte zodat ze kan worden geopend en gedeeld met de buurt;
  • de renovatie en het veiliger maken van de openbare ruimte voor de drie gevels van het schoolcomplex gelegen aan de Josaphatstraat;
  • het uitvoeren van acties om opnieuw een vertrouwensband te smeden tussen ouders, scholen en bewoners;
  • het op touw zetten van acties rond genderissues, in verband met het gebruik van binnen- en buitenruimtes door allen (m/v/x).

Een buurt-schoolcoördinator, gefinancierd door het Gewest, zal de uitvoering van het Schoolcontract ondersteunen.