< Terug naar de kaart

Thurn & Taxis

Thurn & Taxis
Thurn & Taxis
 

Thurn & Taxis staat bekend voor zijn opmerkelijke industriële erfgoed.  De site is in volle reconversie met als doel om een voorbeeldige duurzame wijk te ontwikkelen voor iedereen. Tegelijk wordt er nagedacht over een stedelijke instelling die gebruik maakt van de kanaaloevers.

De gewezen spoorwegsite van Thurn & Taxis aan de rand van het kanaal en in de onmiddellijke omgeving van het historische centrum van Brussel kent een echte opleving. Het Pakhuis en de Magazijnen zijn twee gebouwen van onschatbare erfgoedwaarde. Ze vormen de eerste fase van die opleving.

De toekomst van deze site van 45 ha, omgeven door dichtbevolkte en geanimeerde wijken (de Maritiem- en Maria-Christinawijken), werd besproken en gepland via een Richtschema. Het Richtschema werd uitgewerkt door de studiebureaus MS-A en Ateliers Yves Lion. Het werd in december 2008 aangenomen door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De groene ruimte, de mobiliteit, de sociale mix, de ontsluiting van het erfgoed en duurzaamheid zijn de belangrijkste pijlers van het Richtschema.

Een openbaar park in het hart van de site

Alle activiteiten worden gebundeld rond een openbaar park. Het vormt een heuse ruggengraat die de site van noord tot zuid doorkruist. Het park loopt van het Bockstaelplein via de vroegere spoorlijnen tot het kanaal en zal het grootste stadspark zijn dat sinds de 19e eeuw in Brussel werd aangelegd. Een eerste stuk verbindt de site van Thurn & Taxis al met de metrostations Belgica en Pannenhuis. Verder wordt ook het Becodok ontwikkeld.

Bevorderen van de zachte mobiliteit

Het autoverkeer wordt beperkt ten voordele van de zachte vervoerswijzen. De toegankelijkheid met het openbaar vervoer zal geleidelijk worden verhoogd op het ritme van de ontwikkelingen van de site. De stedenbouwkundige vergunning van de Picardbrug werd in 2016 afgeleverd en de brug zal in 2018 klaar zijn.

Opwaardering van het industrieel erfgoed

De geplande ontwikkeling van de site respecteert het onroerend erfgoed en de landschapseigenschappen die zijn industriële verleden kenmerken.

De renovatie van het majestueuze Gare Maritime-goederenstation is een belangrijk onderdeel van het project. Er wordt gekeken welke specifieke beschermingsmaatregelen kunnen worden getroffen voor andere gebouwen zoals de watertoren of de elektriciteitscentrale.

Het OCMW van de Stad Brussel overweegt de verdere reconversie van het beschermde Byrrh-gebouw. Het is de bedoeling om er een semi-industrieel economisch activiteitencentrum te creëren waarin ondernemers over moduleerbare ruimten kunnen beschikken. Samen met het Greenbizz-bedrijvencentrum dat in april 2016 door citydev.brussels ingehuldigd werd, zal dit centrum de economische activiteit van de wijken doen opleven en het industriële erfgoed ontsluiten. Het Byrrh-gebouw bevindt zich trouwens strategisch op de toekomstige noord-zuidvoetgangersas die de site met de omliggende wijken zal verbinden.

Een schoolvoorbeeld van een duurzame wijk

Het is de bedoeling om Thurn & Taxis om te toveren tot een schoolvoorbeeld van een duurzame Brusselse wijk die bijdraagt tot de heropleving van het grondgebied langs het kanaal.

Hiervoor moet de site opgewaardeerd worden en verbonden met de omliggende wijken, alsook met de rechteroever van het kanaal. De overkant van het kanaal kent al een sterke reconversiedynamiek met residentiële projecten en het museum voor moderne en hedendaagse kunst op de vroegere Citroënsite.

Een duurzame wijk heeft ook nood aan een alternatief vervoersaanbod, gebouwen met een goede energieprestatie, milieuvriendelijk waterbeheer, openbare groene ruimten met hoge landschaps- en milieuwaarde, voldoende werkgelegenheid en sociale voorzieningen (scholen, kinderopvang, enz.).

Om het gemengde karakter van de wijk te garanderen en de integratie ervan in de omliggende wijken, wil de overheid de sociaaleconomische aspecten van de wijk evenwichtig ontwikkelen met o.a. cultuur, voorzieningen, handelszaken, kantoren, maar ook toegankelijke woningen voor iedereen.

Bijzonder bestemmingsplan: voorrang aan huisvesting

De doelstellingen van de heraanleg van de Thurn & Taxis-site werden in mei 2017 vastgelegd in het Bijzonder bestemmingsplan (BBP) 90-01 “Thurn & Taxis”. Zo zou de helft van de nieuwe ontwikkelingen woningen moeten zijn. Dat is 10% meer dan wat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in april 2009 had vooropgesteld.

Sinds de goedkeuring van het BBP werd aan verschillende projecten begonnen. Er werd een vergunning aangevraagd voor ongeveer 800 woningen ten westen van de Gare Maritime. De gebouwen worden ontworpen door de bureaus Sergison Bates/AWG/NOA die de architectuurwedstrijd hebben gewonnen. Extensa, eigenaar van de site, overweegt de renovatie en de transformatie van de Gare Maritime tegen 2019.

Verder worden er nog meer projecten bestudeerd in de onmiddellijke buurt van de Thurn & Taxis-site: middelgrote woningen en het Tivoli economisch activiteitencentrum, de Canal Wharf- en Riva- woningen, een woonproject op de KBC-site, een architectuurwedstrijd voor het toekomstige Citroën-cultuurcentrum, enz.