Weer boven water

perspectiveLab Midi

Conferentie

maandag 23 januari 2023

12:30>16:30

Gepubliceerd op 10 januari 2023

 

Workshop in het kader van het project Brusseau
Workshop in het kader van het project Brusseau
 
Regenwaterbeheer: een belangrijke kwestie voor Brussel!
Voorstelling van een zeer experimenteel en innovatief project, op maandag 23 januari bij Perspective en op het terrein.

Bij stadsplanning gaat meer en meer aandacht naar klimaatverandering. En dus ook naar het waterbeheer en het risico op overstromingen. Onze stadsvisie herinnert aan een beleid dat gedurende lange tijd bestond uit aanleg van stormbekkens. In het GPDO wordt echter al verwezen naar de nood aan meer. De waterafvoer en de waterondoorlaatbaarheid veroorzaken problemen in de publeieke ruimte, maar ook in de particuliere ruimte, vooral in de dalbodems.

Hoe pakken we dit aan? Het Geïntegreerd regenwaterbeheer (GRB) voorziet om de waterkringlopen in de stad zoveel mogelijk te herstellen, door waterinsijpeling, groenvoorzieningen, beperking van afvloeiing, of wateropslag en hergebruik.

Is er een plan? Het project Brusseau Bis, ondersteund door Innoviris, experimenteert met een ondersteuningssysteem voor co-creatief GRB, om de stad en haar inwoners weerbaarder te maken tegen de opwarming van de aarde. Het is de bedoeling om technische, maatschappelijke en milieu-instrumenten te testen, van het perceel tot het waterbekken en in alle stadia van de projectrealisatie, van co-diagnose tot co-beheer.

Schrijf je in via het formulier onder de tekst

Programma

  • 12u30 tot 14u - Voorstelling van acties en toekomstige ontwikkelingen door Dominique Nalpas van de Staten Generaal van het Water in Brussel (SGWB), Boud Verbeiren (onderzoekscentrum Hydrologie en Waterbouwkunde VUB) en Catalina Dobre (LoUIse - ULB) zullen hun acties en toekomstige ontwikkelingen voorstellen.
  • 14u30 tot 16u30 - terreinbezoek in Laken (met vertegenwoordigers van de stad Brussel en andere getuigen). Vertrek bij Perspective (metro Naamsepoort → metro Stuyvenbergh).