Volledige opheffing van het BPA ‘Missiehuis van Scheut’

Gepubliceerd op 25 maart 2024

 

Perimter van het BPA ‘Missiehuis van Scheut’
Perimter van het BPA ‘Missiehuis van Scheut’
 
Op 30 april 2020 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing goed van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Missiehuis van Scheut’.

Het BPA werd goedgekeurd bij besluit van de Executieve op 20 december 1990. De perimeter ervan bevindt zich in het noorden van de gemeente Anderlecht. Het plan heeft betrekking op een gebied van 3,66 ha, begrensd door de Ninoofsesteenweg, de Scheutlaan, de Van Souststraat en de Obusstraat.

Motivering voor de volledige opheffing 

  • Verwijderen van verouderde stedenbouwkundige principes die afwijkingen op de voorschriften veroorzaakten in het kader van verleende stedenbouwkundige vergunningen, met name inzake bouwprofielen, daken en locatie van de gebouwen.
  • De voorschriften inzake de esthetiek van de gebouwen zijn niet van bijzonder belang.
  • Vereenvoudigen en verhelderen van de geldende regelgeving: de toepassing van het BPA is in de praktijk niet eenvoudig wegens interpretatiemoeilijkheden.
  • Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden creëren binnen het handelsgebied op vlak van functies en aanleg.

Gevolgen van de volledige opheffing

Het GBP en de GSV blijven van toepassing en kunnen een kader vormen voor toekomstige projecten, waarbij het GBP een kader biedt voor de bestemming en de GSV (en mogelijk gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen) voor stedenbouwkundige aspecten zoals het bouwprofiel, de ligging van gebouwen, architecturale vormgeving, enzovoort.

Meer info