Volledige opheffing van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Minnezangerswijk’

Gepubliceerd op 27 maart 2024

 

Perimter van het BPA ‘Minnezangerswijk’
Perimter van het BPA ‘Minnezangerswijk’
 
Op 30 april 2020 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing goed van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Minnezangerswijk’.

Het werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 oktober 1964 en gedeeltelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 23 januari 1975. De perimeter van het BPA bevindt zich in het noorden van de gemeente Anderlecht. Het omvat een volledig huizenblok en twee delen van huizenblokken die worden begrensd door de Ninoofsesteenweg, een deel van de Dilbeekstraat, de gemeentegrens tussen Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, een deel van de Minnezangerslaan en de Missionarissenlaan.

Motivering voor de volledige opheffing

  • Het BPA bevat verouderde bepalingen die niet meer overeenkomen met de huidige stedenbouwkundige visie.
  • De opheffing van het BPA zal de planologische context vereenvoudigen: de voorschriften voor het groengebied en het groengebied met hoge biologische waarde van het GBP zijn van toepassing en heffen impliciet gedeeltelijk de mogelijkheid tot bouwen van het BPA op, de bescherming van het moerasgebied in de Melkerijstraat is ook actief op de perimeter en maakt de mogelijkheid tot bouwen van het BPA op deze plaats ook onuitvoerbaar.
  • De perimeter is bijna volledig verstedelijkt en de belangrijkste doelstellingen van het plan zijn gehaald.
  • De opheffing van het BPA in plaats van een wijziging is gerechtvaardigd.

Gevolgen van de volledige opheffing

Het GBP en de GSV blijven van toepassing en kunnen een kader vormen voor toekomstige projecten, waarbij het GBP een kader biedt voor de bestemming en de GSV (en mogelijk gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen) voor stedenbouwkundige aspecten zoals het bouwprofiel, de ligging van gebouwen, architecturale vormgeving, enzovoort.

Meer info