Volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Brug van Kuregem »

Gepubliceerd op 10 januari 2020

 


 
Op 12 september 2019 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) 'Brug van Kuregem' van de gemeente Anderlecht goed.

De perimeter van het BBP 'Brug van Kuregem', op 28 oktober 2004 goedgekeurd door de regering, werd begrensd door de Pierre Marchantstraat, de Bergensesteenweg, de Doverstraat, de Scheutveldstraat, de Orchideeënstraat, de Hoofdrioolstraat, de Albert I-square, de Bergensesteenweg, de Transvaalstraat, de Kommenstraat, de Prévinairestraat en de Grondelsstraat.

Op 23 mei 2019 nam de gemeenteraad de definitieve beslissing om dit BBP op te heffen om de volgende hoofdredenen:

  • Met de opheffing van het BBP kan er helderheid komen omtrent de situatie van impliciete opheffing van de terreinen die als OGSO's in het GBP zijn opgenomen en die van de huizenblokken die gemeenschappelijk zijn met het BBP 'Biestebroeck'.
  • De opheffing van het BBP zal de evolutie van de rechteroever van het Biestebroeckdok naar een grotere functiegemengdheid mogelijk maken dankzij de realisatie van de OGSO's waarvan in zowel het GBP, het GPDO als het GemOP sprake is.
  • Het BBP 'Brug van Kuregem' zette een rem op de uitvoering van de gemeentelijke en gewestelijke plannen en programma's.
  • Het BBP voorzag op het vlak van inplanting in bepaalde doelstellingen die niet langer aangepast zijn aan de huidige behoeften van goede plaatselijke aanleg, noch aan de huidige stedenbouwkundige opties van de gemeente.
  • Het resterende deel van het BBP, met uitzondering van de gebieden opgeheven door de OGSO's van het GBP en door het BBP 'Biestebroeck', zal worden geregeld door de bepalingen van de hogere plannen (GBP en GSV).
  • De opheffing van het BBP drong zich op in plaats van een wijziging ervan.

Meer info