T.OP NOORDRAND

Gepubliceerd op 2 maart 2017

 


 

‘T.OP Noordrand’ (of territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand) is een samenwerking, gestart midden 2014, tussen Ruimte Vlaanderen (RV), perspective.brussels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de provincie Vlaams-Brabant en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). 

Een territoriaal ontwikkelingsprogramma brengt relevante belanghebbenden samen om in een bepaald gebied vanuit gemeenschappelijke doelstellingen tot (een programma van) realisaties op korte en middellange termijn te komen.

Het intensief proces van kennisdeling en kennisopbouw plaatst zich binnen het intergewestelijk forum voor Ruimtelijke Ordening, waar de drie Belgische gewesten deel van uitmaken.

Het programma wordt opgevolgd door een stuurgroep met de administraties van beide gewesten die een ruimtelijke impact hebben. 

Actieprogramma T.OP Noordrand goedgekeurd

Het territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand, heeft na een uitgebreide bevraging van de belanghebbenden in 2014-2015 en een consultatieronde in het voorjaar van 2016 een eerste actieprogramma klaar.

Hierin hebben de partners (de provincie Vlaams-Brabant, Ruimte Vlaanderen en OVAM voor het Vlaams gewest en perspective.brussels voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gekozen om zo concreet mogelijk aan de slag te gaan met werven en projecten waar een sterke bereidheid van alle betrokkenen is om de samenwerking vorm te geven.

De Noordrand van Brussel

De Noordrand is het gebied tussen : Van Praet – Heizel – Vilvoorde – Luchthaven – Nossegem – E40 en Josaphat. 

De Noordrand beslaat dus een deel van Brussel en een deel van het Vlaams Gewest. Het betreft een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. 

Meer info

Meer info