'Teken me een kantoor, alstublieft!'

Brussel blijft een dienstenstad: het kantorenpark maakt deel uit van het stedelijke landschap

Conferentie

donderdag 12 december 2019

12:15 > 14:00

Gepubliceerd op 26 november 2019

 


 
perspective.brussels
perspective.brussels

Brussel blijft een dienstenstad: het kantorenpark maakt dan ook deel uit van het stedelijke landschap.
Het Overzicht van het kantorenpark biedt de mogelijkheid om de evolutie van het vastgoedpark te volgen.

Op welke informatie is dit overzicht gebaseerd, door wie wordt het gebruikt en beantwoordt het aan een specifieke vraag?

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) geeft aan ‘het tertiaire aanbod te willen beheersen’.

Het kantorenaanbod wordt voornamelijk gebruikt door de overheidssector, de dienstensector en het bank- en verzekeringswezen.

Gezien de nieuwe werkpraktijken (veralgemening van IT-tools, beperking van werkruimten, telewerken enz.) is het essentieel om het historische en opkomende aanbod in kaart te brengen.

Het Gewest geeft daarom voorrang aan de vestiging van kantoren in de buurt van de communicatieknooppunten (ook in verbinding met de luchthaven), en aan de transformatie van een (leegstaand en verouderd) deel van het park tot woningen en voorzieningen (waardoor de doelstelling van gemengde functies in de wijken gerealiseerd kan worden).

In het licht van deze doelstellingen streeft het Overzicht van het kantorenpark, dat onder de verantwoordelijkheid van Perspective valt, ernaar een momentopname te geven van de Brusselse kantorensector.

Het Overzicht behandelt een reeks thema's die het mogelijk moeten maken de gewestelijke strategische doelstellingen te controleren:

  • Wordt de transformatie van kantoren naar de functies 'huisvesting' en 'voorzieningen' voortgezet?
  • Is deze transformatie van invloed op de leegstand van gebouwen?
  • Wat is de staat van veroudering van het vastgoedpark?
  • Welke gebieden betreft het en welke verbanden bestaan er met de stedenbouwkundige programma’s?
  • Welke gevolgen hebben de nieuwe werkvormen (coworking, telewerken enz.) voor de kantorenvoorraad?

Enkele vragen die zullen worden beantwoord door de beheerders van het Overzicht, Sophie Coekelberghs en Ralph Boswell, opdrachthouders van het team Territoriale Kennis.
De presentatie van dit instrument voor sectorale en territoriale analyse zal worden besproken door een specialist uit de sector, Cédric Van Meerbeeck, Head of Research bij Cushman & Wakefield.

Om het Lab zo goed mogelijk voor te bereiden, kunt u vanaf nu de laatste uitgave van het Overzicht raadplegen: 

Publicaties

Overzicht van het kantorenpark
38

Overzicht van het kantorenpark

Stand van zaken 2016, 2017 en pipeline - Focus op het GGB Louiza

2019
perspective.brussels
Downloaden

Meer info