SVC "Noord-Brabant - Sint Lazarus": nieuw openbaar onderzoek voor het ontwerp tot wijziging van het programma

Openbaar onderzoek van 11 februari tot 12 maart 2021

Openbaar onderzoek

11 februari > 12 maart 2021

Gepubliceerd op 8 februari 2021

 

Sint-Franciscuspark in Sint-Joost-ten-Node
Sint-Franciscuspark in Sint-Joost-ten-Node
 
Het Stadsvernieuwingscontract (SVC 2) "Noord-Brabant - Sint Lazarus" dat van start ging in 2017, is halverwege de uitvoering. Om het aan te passen aan de veranderende stedelijke context en de operationele beperkingen, werd het programma van het SVC gewijzigd.

In november 2020 keurde de regering het ontwerp tot wijziging van het programma goed en besloot ze, vanwege de schrapping en toevoeging van projecten, om het te onderwerpen aan een actualisering van het milieueffectrapport (MER) en aan een openbaar onderzoek.

We nodigen u uit om van 11 februari tot 12 maart 2021 deel te nemen aan dit openbaar onderzoek, daarbij kennis nemend van de uitzonderlijke maatregelen in verband met de gezondheidscrisis:

Het programma is gebaseerd op de acties en projecten voor sociale cohesie uit het oorspronkelijke programma, zoals de studentenpool aan het Koninginneplein in Schaarbeek of de bouw van woningen in de Linnéwijk in Sint-Joost-ten-Node. Daarnaast wordt het aangevuld met nieuwe projecten zoals: de kinderopvangpool in de Hoogvorststraat in Schaarbeek of de heraanleg van het Sint-Franciscuspark in Sint-Joost-ten-Node.

De verschillende projecten worden geleid door de SVC 2-partners: de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de lokale verenigingen.

Op 25 februari 2021 organiseerden perspective.brussels en urban.brussels een online Algemene Vergadering om de verschillende projecten van het SVC 2 "Noord-Brabant - Sint-Lazarus" voor te stellen.

U kan de presentatievideo van de Algemene Vergadering herbekijken. 

Alle betrokken documenten (gewijzigd programma en MER) zijn te raadplegen op wijken.brussels.

Meer info