SVC 8 voor het studiegebied Stephenson-Koningin

Een stadsvernieuwingscontract

Oproep tot interesse

Gepubliceerd op 16 september 2022

 


© Séverin Malaud
Een gebied van 150 ha, gelegen tussen de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, vormt het studiegebied van het nieuwe stadsvernieuwingscontract 8 (SVC8) “Stephenson – Koningin”.

Dit SVC moet nadenken over het woonweefsel en de gemengde wijken ten westen van het Koninklijk Domein en ten oosten van de spoorlijn, over de grote weg- en spoorinfrastructuren en over de industriegebieden die in dit disparate studiegebied voorkomen.

De nadruk zal dus liggen op stedelijke netwerken en op het creëren van voorzieningen die bijdragen tot de economische en ecologische stedelijke transitie.

perspective.brussels op zoek naar een team dat het basisprogramma van het stadsvernieuwingscontract (SVC) en het milieueffectenrapport (MER) kan uitwerken, evenals de uitvoering van het participatieproces en de bijhorende communicatie.

Meer info over de oproep tot intresse : https://bma.brussels/nl/svc-8-stephenson-koningin/

Uiterste indieningsdatum:  23.09.2022 à 12h