On studying (in) West BXL

De Perspective leerstoel richt zich op het studentenleven, met de Erasmuscampus als casestudy

Tentoonstelling

29 maart > 24 mei 2024

Gepubliceerd op 13 maart 2024

 


 
Brussel is de belangrijkste studentenstad van het land. Het studentenleven verdient dus de nodige aandacht bij de stedelijke ontwikkeling van het Gewest. 

De Perspective leerstoel 2023-2024 in een notendop

Studenten dragen bij aan de levendigheid van een grote stad.
Ook in het Brussels Gewest, met 140.000 studenten, is dit duidelijk het geval.
Maar hoe kijken deze studenten naar de stad?
En hoe zijn ze verbonden met hun stedelijke omgeving?

De nieuwe editie van de Perspective buigt zich over deze vragen. Anderlecht en de Erasmuscampus werden als casestudy gekozen, door de Université Libre de Bruxelles. In het bijzonder wordt de connectie onderzocht tussen de campus en de stedelijke omgeving in de twee kroon van het Gewest.

Studenten van de Masteropleiding Transition Urbanism aan de Faculteit Architectuur La Cambre en het derde jaar Bachelor burgerlijk ingenieur-architect van de Ecole Polytechnique de Bruxelles hebben gewerkt rond verschillende thema's zoals studentenvoorzieningen, studentenhuisvesting, gender en studentenleven, en de planning van studentenbuurten (lessen gecoördineerd door de leerstoelhoudster Alice Glorie)

De workshops en jury's vonden plaats tussen december 2023 en februari 2024, met als eindresultaat de tentoonstelling bij Perspective!

  • De tentoonstelling vindt plaats van 29 maart tot 24 mei 2024.
  • De vernissage van de tentoonstelling vindt plaats op donderdag 28 maart om 18u.

Eén gebied, twee workshops

De tentoonstelling zal de resultaten tonen van de twee workshops die werden georganiseerd in het kader van de leerstoel.

De eerste workshop (Masteropleiding Transition Urbanism aan de Faculteit Architectuur La Cambre, begeleid door Géry Leloutre en Geoffrey Grulois) ging over de relatie tussen de ULB-infrastructuur en de omliggende wijken. Daarbij ging bijzondere aandacht naar het huisvestingsaanbod en de voorzieningen. Maar ook naar de manier waarop de campus kan bijdragen aan de lokale economie en de animatie van de wijken.

De studenten ontwikkelden drie scenario's:

  • Wat als percelen die momenteel worden gebruikt door warenhuizen of bedrijven worden omgevormd tot gemengde projecten met studentenhuisvesting en aanverwante diensten?
  • Wat als de grote sport- en commerciële percelen met elkaar verbonden zouden worden door een doorlopende openbare ruimte en een verlenging van tramlijn 81?
  • Wat als de Erasmuscampus een campus zou worden die in staat is om de aanhoudende groei van universiteitsstudenten op te vangen?

De architectuurworkshop van het derde jaar Bachelor burgerlijk ingenieur-architect van de Ecole Polytechnique de  Bruxelles richtte zich op de ontwikkeling van de site Erasmus Zuid van Citydev, in de nabijheid van de campus en het Erasmusziekenhuis.

De studenten presenteerden vier projecten die een balans moesten vinden tussen het behoud van een natuurlijk ecosysteem met rijke biodiversiteit en de uitvoering van een complex programma binnen een specifieke context. Dit omvatte de installatie van voorzieningen voor het studentenleven op de site, een cluster van workshops voor economische activiteiten gericht op duurzaamheid, en een cluster gewijd aan de bevordering van agro-ecologie, waarvoor oplossingen werden gezocht die voldeden aan wettelijke, milieu- en technische vereisten.

Ieder van deze vier projecten is ontwikkeld op het gebouwniveau, waarbij rekening werd gehouden met het bestaande, de beheersing van toegang en stromen, de programmatische uitdagingen, tot aan de keuze van materialen, het energieontwerp en het beheer van water op het perceel: de kunst van bouwen ten dienste van een verantwoorde en duurzame architectuur.

Deze verschillende projecten worden dus getoond tijdens de tentoonstelling

Bezoek de tentoonstelling, en kom langs op de LabMiddag van 23 april waar de studenten meer uitleg zullen geven over hun projecten. 

Meer info