Stedelijke veerkracht, een kans op kwaliteitsvolle scholen?

Conferentie

Gepubliceerd op 8 april 2020

 

Presentatie door de Dienst Scholen tijdens het seminarie HERES
Presentatie door de Dienst Scholen tijdens het seminarie HERES
 
Workshop tijdens het seminarie HERES
Workshop tijdens het seminarie HERES
 
Wat is een weerbare en gezonde school? In een tijd waarin professionals en burgers zich steeds meer zorgen maken over de kwaliteit van de schoolinfrastructuur en -omgeving, zijn onderzoekers samengekomen om een antwoord te formuleren op deze vraag.

Extreme warmte, overstromingen, gezondheidsproblemen, luchtvervuiling, de noodzaak om collectieve voorzieningen te delen voor verschillende doeleinden op verschillende tijdstippen, etc. Dit zijn allemaal parameters waarmee rekening moet worden gehouden om de school, hier en elders in de wereld, vandaag opnieuw uit te denken.

Hoe kunnen we de kwaliteit en de weerbaarheid van scholen verbeteren? Welke principes moeten worden toegepast om schoolinfrastructuren te bouwen die aangepast zijn aan hun omgeving? De universiteit van Bío-Bío (Chili), de UCLouvain, de ULiège en het Chileense ministerie van Onderwijs betrekken de Dienst Scholen van perspective.brussels bij hun denkoefeningen. In dit kader heeft de Dienst Scholen van perspective.brussels deelgenomen aan het seminarie 'Heres – Healthy and Resilient Schools', dat plaatsvond van 7 tot 15 maart 2020 in Chili. Dit seminarie werd gesteund door Wallonie Bruxelles International (WBI). Deze samenwerking ligt in het verlengde van de werkzaamheden die zijn opgestart naar aanleiding van het colloquium 'De school van morgen, geworteld in de maatschappij', dat werd georganiseerd bij perspective.brussels in 2019.

Het blijkt dat de scholen in Chili en in België ondanks hun verschillende en uiteenlopende situatie voor vergelijkbare uitdagingen staan, onder meer: het optimaliseren van het ontwerp van een school op het vlak van visueel en akoestisch comfort en luchtkwaliteit, zorgen voor de beheersing van het energieverbruik en het goede beheer van financiële middelen, en dit binnen een beperkte budgettaire context, die een rem kan zetten op renovatie- of onderhoudswerkzaamheden.

Deze samenwerking zou moeten worden voortgezet via de organisatie van een seminarie in Brussel, dat gepland is voor de tweede jaarhelft van 2020, om de uitwisselingen te verdiepen en dit thema verder uit te werken. Dit multidisciplinaire team streeft er op termijn naar om een antwoord te bieden op de volgende vragen:

  • hoe reageren scholen momenteel op externe en onvoorzienbare veranderingen in hun omgeving?
  • Wat houdt veerkracht van schoolinfrastructuren precies in?
  • Wat zijn de voornaamste risico's waarmee Chili en België te kampen krijgen?
  • Wat zijn de aanbevelingen in het licht van de klimaatswijzigingen?

Meer info