Stedelijke dichtheid: webinars 'Density and Nature' + 'Density and Architecture'

projecting.brussels

Conferentie

Gepubliceerd op 1 april 2021

 


© ODA Architecture
Op 23 maart vond de vierde aflevering van onze webinarreeks over stedelijke dichtheid plaats. Zo'n 150 mensen volgden het debat tussen Marion Waller en Philippe Clergeau over het verband tussen dichtheid en natuur. Volgende afspraak: 27 april. Dan staat het webinar in het teken van architectuur en hoe die voor ademruimte in de stad kan zorgen.

De serie maakt deel uit van een seizoen van denkoefeningen en producties waarin perspective.brussels wil uitzoeken hoe dichtheid en levenskwaliteit hand in hand gaan. Eén dinsdag per maand, zes maanden lang, nodigt perspective.brussels iemand uit het werkveld of een internationaal bekend onderzoeker uit om zijn of haar visie omtrent stedelijke dichtheid toe te lichten.

Voor dit vierde webinar gingen Marion Waller, stedenbouwkundige, milieufilosoof en adviseur van de burgemeester van Parijs, en Philippe Clergeau, hoogleraar ecologie aan het Parijse Muséum d’Histoire Naturelle, met elkaar in gesprek over het verband tussen dichtheid en natuur. Het debat is integraal te bekijken via volgende YouTube-link

Uit deze vruchtbare uitwisseling tussen de twee specialisten, die onderzoek en praktijk combineren, trekken we vooral de volgende vijf lessen:

  1. Dichtheid en natuur hoeven niet langer tegenover elkaar te staan.
  2. We moeten verder gaan dan het louter vergroenen van ruimten. We moeten nadenken over de plaats van de natuur in de stad, zowel voor de diensten die zij levert als voor zichzelf. De natuur is een globaal ecosysteem, verbonden op verschillende schalen.
  3. Ook al is er aanzienlijke vooruitgang mogelijk via gebouwen die de biodiversiteit bevorderen, toch blijft het aandeel open terreinen een centrale kwestie voor de natuur in de stad. In deze optiek is het ook noodzakelijk de privépercelen in dienst te stellen van dit 'natuurlijke' systeem.
  4. Om de natuur in de stad als een onderling verbonden systeem te benaderen, moeten we de territoriale schalen en de ruimere bestuursvormen ter discussie stellen.
  5. Willen we een nieuw stadsmodel tot stand brengen dat dichtheid en natuur niet langer tegenover elkaar stelt, dan moeten we de ecologische competentie steeds meer integreren in het bouwproces van stadsprojecten.

Alle webinars van dit seizoen zijn te vinden op de YouTube-pagina van perspective.brussels.

Welke architectuur voor een kwaliteitsvolle dichtheid?

Voor het vijfde webinar van de reeks, dat plaatsvindt op 27 april om 17.00 uur, hebben we het genoegen van gedachten te wisselen met Eran Chen, van het New Yorkse architectenbureau ODA. Het zal onder meer gaan over hoe gebouwen ademruimte kunnen bieden en zo een bijzondere kwaliteit geven aan de dichtheid.

U kunt zich tot 26 april inschrijven via ons inschrijvingsformulier.

De URL-link zal u op de dag van het webinar via e-mail worden toegestuurd.