Stedelijke agglomeraties staan tijdens de transitie voor heel wat uitdagingen

Een colloquium georganiseerd met het Plateforme Francophone des Agglomérations

Conferentie

dinsdag 14 juni 2022

9:00>18:00

Gepubliceerd op 24 mei 2022

 


 
perspective.brussels (Labo-ruimte)
Stedelijke agglomeraties spelen in de transitie een belangrijke rol. Wat vergemakkelijkt en wat bemoeilijkt de transitie? Hoe kunnen stedelijke agglomeraties de motor achter de transitie worden? Die vragen komen aan bod op 14 juni 2022, tijdens een colloquium waar verschillende internationale voorbeelden (waaronder dat van Brussel) zullen worden toegelicht.

Er wordt geregeld naar transities verwezen om duidelijk te maken dat er stappen moeten worden gezet om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen en ons eraan aan te passen, ondanks opeenvolgende (sanitaire, socio-economische ...) crises.
Die transities vergen op verschillende vlakken de invoering van concrete maatregelen en een globalere reflectie die onze manier van leven in de stad doet evolueren.

Stedelijke agglomeraties kunnen de transities vergemakkelijken of bemoeilijken.

Vergemakkelijken, omdat ze een concentratie aan actoren (op het vlak van wonen, mobiliteit, economie, voeding, cultuur ...) herbergen en de inwoners allerlei diensten aanbieden waarmee ze, bijvoorbeeld, hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

Bemoeilijken, omdat de concentratie aan menselijke activiteiten op een bepekte oppervlakte het moeilijker maakt economische activiteiten, huisvesting, mobiliteit ... met elkaar te verzoenen.
Door de intensivering van agglomeraties kan de uitbreiding van woonzones in de stadsrand vaak wél worden beperkt.

Op welke uitdagingen en crises moeten de transities een antwoord bieden? Welke veranderingen dringen zich op korte, middellange en lange termijn op? Wat met de verdeling van de ruimte in functie van de verschillende (stedelijke, sociale, economische, morele) beleidsniveaus, ook qua gezondheidszorg, klimaat, milieu ...?

Om dieper op die vragen in te gaan, nodigen we u uit op het colloquium van 14 juni 2022:Les agglomérations en transitions face aux crises et chocs, dat wordt georganiseerd in het kader van het Plateforme Francophone des Agglomérations (PFA). Het platform is een informele groep van academici, onderzoekers, medewerkers op het terrein en beleidsmakers uit Frankrijk, Luxemburg, Quebec en Zwitserland, die zich jaarlijks over een stedelijk thema buigen.

Het colloquium wordt gevold door twee dagen waarop met vertegenwoordigers uit de deelnemende agglomeraties aan casestudies uit het onderwijs (een school in Brussel en een in Wallonië) zal worden gewerkt.

Georganiseerd in samenwerking met Université Catholique de Louvain (UCL) en Centre de recherches et d’études pour l’action territoriale (CREAT)

Schrijf je in via het formulier onder het programma.

Het programma

9u

Verwelkoming door Antoine de Borman (Directeur-generaal / perspective.brussels) & Yves Hanin (hoogleraar stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling aan de UCL)

 09u15

Inleiding door Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 09u45      

Visie op de verschillende transities door Dorthe Nielsen (Executive Director Eurocities)

 10u15

Transitie(s): wat zijn de uitdagingen voor middelgrote steden? door Olivier Bouba-Olga (hoogleraar ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling - Universiteit van Poitiers) (te bevestigen)

 10u45 Koffiepauze
 11u00 Implementering van de transitie in de agglomeraties in België (Camille Biot et Gauthier De Wulf, Forum des jeunes)
 11u20 De mobiliteitstransitie verstrikt in andere transities: het Zwitsers voorbeeld (Jean Ruegg, hoogleraar aan het instituut voor geografie en duurzaamheid van de universiteit van Lausanne)
 11u40 Overgang door tijdelijk gebruik in Frankrijk (Annette Groux & Marc Dumont, hoogleraren aan de universiteit van Lille)
12u00 Bijsturing van het masterplan voor ruimtelijke ordening en/of overleg rond stedenbouw, architectuur en landschap - Luxemburg in Transition (Bob Wealer, afdelingshoofd, afdeling Ruimtelijke Ordening, ministerie van Energie en Ruimtelijke Ordening)
12u20 Naar een nieuw plan voor stedenbouw en mobiliteit in Montréal: vragen en uitdagingen in een context van transitie) (Guillaume Longchamps, afdeling plannen en beleid van de stad Montréal)
 12u40

lunch

13u40 Workshop met de deelnemers
15u30 Pauze
15u45 Hervatting workshop – Vier discussietafels:
  • Hoe gaat intensivering om met ecologische transitie?
  • Hoe gaat mobiliteit om met ecologische transitie?
  • Hoe krijgt ecologische transitie een plaats in territoriale strategieën?
  • Hoe zijn korte ketens een antwoord op de ecologische transitie?
17u Samenvatting door Benoît Moritz (Architect-stedenbouwkundige MSA en professor aan de Université Libre de Bruxelles)
17u15 Drink