Stage - Ondersteuning bij het oprichten van sport.brussels

Gepubliceerd op 16 april 2020

 


 

De Sportcel, die in mei 2019 in het kader van perspective.brussels werd opgericht, is het Brusselse orgaan voor de coördinatie en de promotie van de sport:

  • De Sportcel actualiseert en beheerthet sportkadaster (sport.brussels), een databank van alle sportvoorzieningen, -organisaties, -verenigingen/-clubs en -evenementen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Op basis van de verzamelde gegevens analyseert de Sportcel hoe en hoeveel aan sport wordt gedaan, het aanbod en de huidige infrastructuur, om zo samen met de bevoegde overheidsinstellingen een samenhangende en gecoördineerde regionale strategie voor sportvoorzieningen uit te werken.
  • De Sportcel is ook het aanspreekpunt voor de Brusselse sportsector. De cel heeft als doel zowel permanente als tijdelijke infrastructuurprojecten te bevorderen: de projecten in kaart brengen en coördineren, netwerken van relevante publieke en private actoren opzetten, en administratieve ondersteuning bieden.
  • Tot slot geeft de cel via verschillende publicaties meer informatie over sport en moedigt ze de Brusselaars via die weg ook aan om vaker aan sport te doen.

Functie

Perspective zoekt een stagiair (m/v/x) voor de Sportcel om aan de databank te werken en de nieuwe sportwebsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sport.brussels) te helpen opzetten.

U ondersteunt de Sportcel bij de volgende taken:

  • de functies van sport.brussels testen;
  • gegevens verzamelen bij de projectpartners;
  • gegevens invoeren in de database van sport.brussels en ze controleren;
  • de communicatiestrategieën van sport.brussels helpen te ondersteunen;
  • de Sportcel in het algemeen ondersteunen bij de bovengenoemde taken.

Profiel

Opleiding: u volgt een bachelor- of masteropleiding en werkt daarbij met databases, met name in Excel.
Kennis: u hebt enige kennis van de sportwereld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Basiskennis van de bevoegde overheidsinstellingen is een pluspunt.
U hebt interesse in sport in het algemeen.

Aanbod

Onbezoldigd stagecontract van bepaalde duur (zes tot twaalf weken - tussen juni en september 2020)
Interesse? Stuur ons uw cv met een motivatiebrief.
Hebt u nog vragen over de functie?
Neem contact op met de Sportcel via sport@perspective.brussels.

Meer info