Schoolspeelplaatsen : leven en spelen in een kwaliteitsvolle omgeving

Projectoproep

Gepubliceerd op 16 juli 2019

 

Herinrichting van de koer van Cultureel Centrum Jacques Franck
Herinrichting van de koer van Cultureel Centrum Jacques Franck
© aac - Dear pigs
In het kader van de gewestelijke bevoegdheden op het gebied van milieu, stadsvernieuwing en preventie heeft de Brusselse Gewestregering de Dienst Scholen van perspective.brussels en Leefmilieu Brussel belast met de ontwikkeling van een programma voor de verbetering van schoolspeelplaatsen.

Speelplaatsen bieden dan ook tal van mogelijkheden om de uitdagingen op het vlak van milieu, levenskwaliteit in de wijken en het welzijn van de jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te pakken.

Deze recreatieruimtes, verspreid over het hele grondgebied, kunnen bijdragen tot de versterking van het groene netwerk in het Brussels Gewest door bijvoorbeeld de doorlaatbaarheid van de bodems en de biodiversiteit van de ruimtes te bevorderen. Speelplaatsen zijn ook de ideale plek om jongeren bewust te maken van de milieuproblematiek.

Als de ervaringen op de speelplaats deel uitmaken van het schoolleven van de leerlingen, kan dit een positief effect hebben op de jongeren. Een aangepaste speelruimte vermindert de spanningen en bevordert het welzijn van zowel de leerlingen als het onderwijzend personeel.

Schoolspeelplaatsen kunnen, indien ze goed ontworpen zijn, buiten de schooluren opengesteld worden voor de wijk en zo het aanbod aan groene en recreatieve ruimten, toegankelijk voor de Brusselse bevolking, verruimen.

De eerste stap van deze opdracht bestaat in de realisatie van een praktische gids om een kwaliteitsvolle speelplaats te ontwikkelen.

Dit instrument zal samen met de betrokken actoren worden ontwikkeld, in de eerste plaats met de scholen. De gids zal daarom worden opgesteld op basis van de analyse van acht scholen in de ZSH en in de zones met een tekort aan groene ruimtes zoals geïdentificeerd in het Gewestelijk Natuurplan. Het gaat om basisscholen en middelbare scholen die tot de twee Gemeenschappen en tot verschillende netten behoren.

Om deze opdracht uit te voeren worden Leefmilieu Brussel en de Dienst Scholen van perspective.brussels ondersteund door het ontwerpbureau AAC. Dit bureau wordt omringd door experts in participatie, leefmilieu en grafische vormgeving : Cuistax, 21 Solutions, Omgeving en Dear pigs.

De resultaten van de studie en de gids zullen worden verspreid aan het einde van de opdracht, gepland voor begin 2020.