Schoolmoeheid en schooluitval: bijkomende middelen voor 15- tot 21-jarigen

Projectoproep

Gepubliceerd op 2 juli 2021

 


© pxhere.com

De toenemende moeilijkheden waarmee jongeren tijdens hun schoolloopbaan kampen, hebben de Brusselse Regering ertoe aangezet een uitzonderlijk budget van 350.000 euro vrij te maken om de acties tegen schoolmoeheid en schooluitval op te drijven (80% daarvan gaat naar Franstalige projecten, 20% naar Nederlandstalige projecten). In dat verband lanceert de Dienst Scholen van perspective.brussels een nieuwe oproep tot indiening van pilootprojecten voor jongeren van 15 tot 21 jaar die zich een situatie van actief schoolverzuim bevinden.

De focus wordt hier dus gelegd op jongeren met een hoog aantal dagen schoolverzuim, voortijdige schoolverlaters of schoolplichtige jongeren die niet in een school zijn ingeschreven. Uit de gegevens van 2019 blijkt dat het aandeel jongeren tussen 18 en 24 jaar die hoogstens een diploma lager middelbaar onderwijs hebben behaald en geen onderwijs of opleiding meer volgen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 11,8 % bedraagt, tegenover 8,4% in heel België. Meer dan 25% van het totale aantal Brusselse leerlingen in het middelbaar onderwijs kampt ook met een leerachterstand van twee jaar. Bovendien is het fenomeen van schoolmoeheid en schooluitval de afgelopen maanden toegenomen als gevolg van de gezondheidscrisis en de impact ervan op de schoolgang, de motivatie van leerlingen en hun welzijn. De Dienst Scholen van perspective.brussels beheert alle instrumenten voor de strijd tegen schoolverzuim in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze nieuwe projectoproep richt zich specifiek op 15- tot 21-jarigen en versterkt, op ad-hocbasis, het arsenaal aan programma's die het Gewest financiert om deze grote uitdaging aan te gaan, via de steun aan vernieuwende initiatieven.

Een greep uit de beoogde doelstellingen:

  • jongeren herinschakelen in een schoolloopbaan;
  • jongeren herintegreren in een alternatief traject, zodat ze een getuigschrift kunnen behalen dat minstens gelijkwaardig is aan het niveau van het lager secundair onderwijs;
  • met de jongeren een duurzaam professioneel leefproject uitwerken.

Deze oproep tot indiening van proefprojecten is bestemd voor de vzw's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die actief zijn binnen deze domeinen.

Het maximale steunbedrag per project bedraagt 100.000 euro voor Franstalige verenigingen en 70.000 euro voor Nederlandstalige verenigingen. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is vastgelegd op 9 september 2021.

De acties, die over een periode van minstens 10 maanden (tussen  1 november 2021 en 30 april 2023) moeten worden uitgevoerd, moeten voldoen aan de doelstellingen die worden nagestreefd in het kader van de beleidswerven nummer 2 van de 'Jongerengarantie' en het 'Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang' van de Strategie 2030 Go4Brussels, die eveneens door de Dienst Scholen in goede banen worden geleid.

Meer informatie over de projectoproep, kunt u vinden op de website schoolinschakeling.brussels

Meer informatie over de opdrachten die de Dienst Scholen uitvoert in verband met schooluitval en -verzuim.

Kom meer te weten over de Strategie 2030 GO4Brussels

Meer info