Schoolinschakeling, een belangrijke uitdaging voor het Gewest. Een nieuwe website staat online!

Gepubliceerd op 8 oktober 2018

 


© Jonathan Ortegat

Spijbelgedrag, schoolmoeheid, een opleiding afbreken, zonder diploma de school verlaten,… Schooluitval treft heel wat Brusselse kinderen en adolescenten. De gevolgen zijn negatief voor de jongeren zelf, voor het klimaat op school, thuis, in de wijken én voor de samenleving als geheel.

Daarom pakt het Brussels Gewest het probleem bij de kop, onder andere via subsidies aan scholen, Brusselse gemeenten en verenigingen voor activiteiten rond schoolinschakeling.

Een nieuwe website, www.schoolinschakeling.brussels, onder de vleugels van de Dienst Scholen van perspective.brussels, staat helemaal in het teken van de preventie van schooluitval in het Brussels Gewest. U vindt er alle inlichtingen over schoolinschakeling in Brussel: definities, indicatoren, actoren, projecten die het Gewest ondersteunt, documentatie en pedagogische tools.

De website kwam tot stand in het kader van de strijd tegen schooluitval en van de ontwikkeling van een gewestelijke strategie voor die problematiek.

De nieuwe site bevat ook alle eerder gepubliceerde informatie en documenten van het PSV-BHG en van de website PASS (Project- en actiesite rond schoolwelbevinden voor professionals).

Meer informatie over de opdrachten van de Dienst Scholen.

Meer informatie over schoolinschakeling in Brussel

Meer info