Schoolcontract De Mot Couvreur: lancering van een projectoproep “Activering van de Nieuwe Graanmarkt”

Projectoproep

Gepubliceerd op 30 april 2024

 


© perspective.brussels/51N4E

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing geïnitieerd door de dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels. Het programma heeft als doel de schoolomgevingen in Brussel te verbeteren en de relatie tussen scholen en wijken te versterken. In december 2022 werd het Schoolcontract De Mot Couvreur goedgekeurd.

Als onderdeel van het Schoolcontract De Mot Couvreur lanceert de Stad Brussel een projectoproep die verband houdt met twee acties van het Schoolcontract: “Prefiguratie en activering van de Nieuwe Graanmarkt” en “Open werf: mobiel meubilair”. 

  • De eerste actie, “Prefiguratie en activering van de Nieuwe Graanmarkt”, stelt een project voor voor tijdelijk gebruik van de openbare ruimte in afwachting van de definitieve herinrichting van het plein.
  • De tweede actie, “Open werf: mobiel meubilair”, heeft als doel mobiel straatmeubilair te ontwerpen en te bouwen, met de deelname van leerlingen en buurtbewoners, om zo een begin te maken met de collectieve transformatie van de buitenruimten binnen en buiten de school.

De projectoproep loopt van 23 april tot 18 juni 2024. 

Op dinsdag 14 mei 2024 van 10.00 tot 12.00 uur vindt een begeleidingssessie plaats in het Institut De Mot-Couvreur (Nieuwe Graanmarkt 24, 1000 Brussel) om informatie en ondersteuning te bieden aan kandidaat-projectdragers. Inschrijven wordt aanbevolen.

Meer informatie over de projectoproep, de kandidatuurvereisten en de begeleidingssessie vind je op de website van de Stad Brussel.

Meer info