Schaarbeek-Vorming: start van een studie voor de ontwikkeling van dit gebied met groot potentieel

Projectoproep

Gepubliceerd op 1 september 2022

 


© Séverin Malaud
De strategische zone Schaarbeek-Vorming in het noorden van Brussel (173 ha) is de meest uitgestrekte grondreserve van het Gewest. Dit spoorwegterrein en zijn omgeving roepen vragen op rond ruimtelijke ordening en de te volgen strategie. perspective.brussels en BMA lanceren nu een oproep aan ontwerpers om de visie voor de ontwikkeling van dit gebied te herzien.

Meerdere factoren duiden op het grote potentieel van ‘Schaarbeek-Vorming’. Het terrein ligt op de bodem van de vallei, tussen het kanaal en de sporenbundel van het station van Schaarbeek, in nabijheid van de ring en de grootstedelijke wegeninfrastructuur. Deze site is dus de geknipte plek voor de ontwikkeling van een nieuw centrum voor economische transitie, multimodale logistiek en de circulaire economie, in een versterkt groen en ecologisch netwerk.

perspective.brussels zal de  uitwerking van een globale visie coördineren en die vervolgens aan de Brusselse regering voorleggen. Om met de verscheidene belangen voor dit gebied rekening te houden, worden verschillende actoren hierbij betrokken, zoals de Haven van Brussel, Leefmilieu Brussel en met name Citydev. Die laatste heeft van de Brusselse regering de opdracht gekregen om te onderhandelen over de aankoop van een gebied van ongeveer 40ha binnen de perimeter.

Om die opdracht tot een goed einde te brengen, zoekt perspective.brussels een multidisciplinair team, bestaande uit stedenbouwkundigen en landschapsplanners, met een expertise in stedelijke economie en stadslogistiek, ecosysteemdiensten of milieueconomie en effectenstudies.

Meer info: https://bma.brussels/nl/schaarbeek-vorming/

Meer info