Praktische gids voor het tijdelijk gebruik in het Brussels Gewest

Publicatie

Gepubliceerd op 8 november 2018

 

Studio CityGate
Studio CityGate
 
Tijdelijk gebruik is interessant in stadsontwikkeling, maar hoe moet het geregeld worden? BMA en perspective.brussels hebben een juridische studie opgezet om een beter zicht te krijgen op de stedenbouwkundige wetgeving en het planologisch kader m.b.t. tijdelijk gebruik.

Het doel van de studie was om de geldende regels en hiaten met betrekking tot vergunningen, woonnormen, brandveiligheid, etc. beter te begrijpen voor zowel gebouwen als terreinen.

Voor de studie werden verschillende stakeholders met ervaring op het terrein uitgenodigd om bestaande obstakels en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Er werd daarbij bewust gekozen om gebruikers én publieke opdrachtgevers samen te brengen. Tijdens 3 ateliers hebben ze als klankbord gereageerd op het onderzoekswerk van Nicolas Bernard (Université Saint-Louis). De resultaten van het onderzoek vormden de basis voor een gebruikersgids die vanaf nu beschikbaar is op een nieuwe website.

En nu?

De kennisuitwisseling tijdens de ateliers werden door de deelnemers als zeer positief ervaren. Daarom willen BMA en perspective.brussels bijkomende sessies organiseren en in de komende maanden werk te maken van een strategie om tijdelijk gebruik in het Brussels Gewest verder te stimuleren.

Volgende afspraak: 4 december 2018

De volgende bijeenkomst is op 4 december 2018 onder begeleiding van Francois Jégou. Hij begeleidde van 2015 tot 2018 negen Europese steden, waaronder Athene, Riga en Nantes, in het kader van het Europese project REFILL met als doel het gebruik van leegstaande ruimte in deze steden maximaal in te zetten als katalysator voor innovatie. Als eindresultaat van deze samenwerking werd een roadmap ontwikkeld die andere steden kan helpen om tijdelijk gebruik strategisch in te zetten als een volwaardig instrument in hun stadsontwikkeling.

Tijdens de workshop op 4 december (namiddag) zullen we samen met de deelnemers de sterktes en zwaktes van de Brusselse praktijk proberen in kaart te brengen. Bedoeling is om de belangrijkste werven voor een beter tijdelijk gebruik in Brussel te identificeren en een actieplan op te starten om hieraan te werken. 

Bent u zelf actief als tijdelijk gebruiker of stelt u een gebouw of terrein tijdelijk ter beschikking? Dan kan u zich via tijdelijk-gebruik@perspective.brussels aanmelden voor deze workshop. Meer informatie over het programma en alle praktische details zullen u dan toegestuurd worden.

Meer info