perspective.brussels nam deel aan de Corridor Summit 2021

Gepubliceerd op 24 februari 2021

 

Logo of the Corridor Summit
Logo of the Corridor Summit
 
Op 4 februari 2021 nam perspective.brussels deel aan de Corridor Summit, georganiseerd door de provincie Zuid-Holland. Het doel van die bijeenkomst en van het netwerk is een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen voor duurzame en multimodale mobiliteit in de Eurodelta-corridors.

Corridor Summit 2021

Deskundigen en beslissingnemers uit heel Europa kwamen er online samen om de mobiliteitsuitdagingen in de Eurodelta, het Noordwest-Europees grootstedelijk gebied, aan te pakken. De ambitie is om de fundamenten te leggen voor een duurzame en grensoverschrijdende mobiliteitsstrategie door de uitdieping van concrete samenwerkingen tussen de Eurodelta-regio's. Dit evenement is een vervolg op de Corridor Week 2018.

Duurzame infrastructuur, Waterstof & duurzaam vervoer, Samenwerking in de Eurodelta en Internationaal treinverkeer waren de thema's van de vier interactieve workshops.

perspective.brussels sprak namens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de workshop over samenwerking binnen de Eurodelta. Tijdens die workshop kwamen ook de stad Amsterdam, de EURODELTA-deskundigengroep van het METREX-netwerk en de Europese coördinator van de Rijn-Alpen-corridor aan het woord.

Prioritaire acties

perspective.brussels heeft vijf prioriteiten toegelicht voor de toekomstige samenwerking tussen de steden en regio's van de Eurodelta:

  1. Betere erkenning van de Eurodelta als een relevante territoriale schaal van acties om de lokale doelstellingen van onze steden en mondiale doelstellingen (Europese Green Deal en duurzameontwikkelingsdoelen van de VN) te verwezenlijken;
  2. Prioriteit voor projecten rond duurzame mobiliteit en interconnecties tussen de belangrijkste Eurodelta-metropolen;
  3. Opdrijven van de grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van goede praktijken rond territoriale vraagstukken tussen de Eurodelta-actoren, met name in de nasleep van de coronacrisis;
  4. Ontwikkeling van specifieke projecten medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van de nieuwe programmering 2021-2027, en met name het programma INTERREG Noordwest-Europa.

De Corridor Summit was ook een gelegenheid om het STISE-project voor te stellen waarin perspective.brussels een partner is. Dat project analyseert de duurzame vervoersinfrastructuur in de Eurodelta om de mobiliteitsstromen van producten en goederen per spoor en over de binnenwateren te verbeteren.

De deelname aan dit evenement maakt deel uit van de strategische acties van perspective.brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de samenwerking binnen de Eurodelta te ontwikkelen.

Kom meer te weten over de Corridor Summit.

Meer info