Opstart van twee nieuwe partnerschappen binnen de Stedelijke agenda: "Groenere steden" en "Duurzaam toerisme"

Neem deel aan de oproep tot interesse

Oproep tot interesse

Gepubliceerd op 25 juli 2022

 


 
De Europese Unie (EU) publiceert twee oproepen tot interesse voor deelname aan twee nieuwe partnerschappen van de Stedelijke agenda van de EU: "groenere steden" en "duurzaam toerisme". De oproepen zijn in de eerste plaats gericht tot Europese stedelijke autoriteiten. Nationale of gewestelijke autoriteiten, netwerken van steden of universiteiten en onderzoekscentra kunnen ook deelnemen.

Wat is de Stedelijke agenda voor de EU?

De Stedelijke agenda voor de EU is een initiatief van de Europese Commissie, de lidstaten en de steden, dat in 2016 het licht zag om problemen op het gebied van stedelijke ontwikkeling aan te pakken. Het is gebaseerd op het Pact van Amsterdam, dat op 30 mei 2016 werd goedgekeurd door de Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor stedelijke aangelegenheden. Het laat steden rechtstreeks invloed uitoefenen op het Europese besluitvormingsproces door voor specifieke kwesties rechtstreeks samen te werken met de Europese instellingen en de lidstaten.

Wat is een partnerschap in het kader van de Stedelijke agenda?

Er worden partnerschappen voor specifieke thema's opgezet waarin steden, de Europese Commissie, de lidstaten, Europese organisaties en verenigingen samen aan de slag gaan. Een stad of lidstaat neemt de coördinatie op zich voor een periode van drie jaar. De partnerschappen analyseren de uitdagingen en moeilijkheden op een specifiek gebied met het oog op aanbevelingen voor concrete acties die op het niveau van de EU en de lidstaten moeten worden ondernomen.

De drie doelstellingen van deze partnerschappen zijn:

  • Betere regelgeving om in het Europese beleid beter rekening te houden met de behoeften van steden
  • Meer uitwisseling tussen stedelijke autoriteiten, lidstaten en de Europese Commissie
  • Eenvoudigere toegang tot Europese fondsen voor Europese steden van elke omvang.

Sinds 2016 zijn al 14 partnerschappen opgezet rond verschillende thema's zoals huisvesting, energietransitie of duurzaam gebruik van land. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft al deelgenomen aan twee partnerschappen: armoede in steden en veiligheid in de openbare ruimte.

Prioriteiten van de twee nieuwe partnerschappen

De twee nieuwe partnerschappen, waarop deze oproep betrekking heeft, zullen zich concentreren op de volgende prioriteiten:

  • Het partnerschap voor groenere steden zou zich met name richten op groene en blauwe infrastructuur.
  • Het partnerschap voor duurzaam toerisme zou zich toespitsen op specifieke kwesties in verband met toerisme in steden als een essentieel onderdeel van de duurzame ontwikkeling van stedelijke economieën.

Voordelen van deelname aan een partnerschap voor de Stedelijke agenda

  • Verhoogde zichtbaarheid op Europees niveau
  • Invloed op de inhoud van een specifiek beleid
  • Kennis uitwisselen met actoren uit heel Europa
  • Ontwikkeling van een Europees netwerk
  • Rechtstreekse toegang tot Europese instellingen en de lidstaten

Hoe deelnemen?

Vul het (Engelstalige) inschrijvingsformulier op de website van de Europese Commissie in voor 16 september 2022 om 18.00 uur: Call for Partners: Urban Agenda for the EU Partnerships on Greening Cities and Sustainable Tourism | Futurium (europa.eu)

Meer informatie over de stedelijke agenda van de EU (Engels): https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda

Brusselse organisaties die belangstelling hebben voor deze twee oproepen kunnen contact opnemen met Sandrine de Meyer: sdemeyer@perspective.brussels