Opheffing van het BBP 'Ketel' in Anderlecht

Gepubliceerd op 26 juni 2024

 

Perimeter van het BBP Ketel
Perimeter van het BBP Ketel
 
Op 20 oktober 2022 keurde de BHR de opmaak goed van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) ‘Ketel’ van de gemeente Anderlecht.

Ligging

Het project voor het Bijzonder Bestemmingsplan bevindt zich ten zuidwesten van de Gemeente Anderlecht tussen de Henri Simonetlaan, de Lenniksebaan, de grens met het sportcentrum van Sint-Gillis en de spoorweg Gent – Brussel (lijn 50a).

De Ketelstraat loopt dwars door het gebied. De gemeentegrens van Sint-Pieters-Leeuw loopt ten zuidwesten (net buiten het gebied). Dit deel van Sint-Pieters-Leeuw wordt voornamelijk door het landelijk karakter van de Vogelzangbeekvallei gekenmerkt. 

De grenzen van het Bijzonder Bestemmingsplan zijn voornamelijk bepaald door het bestaande wegennet en spoorweg. Ze worden eveneens vastgelegd door de perimeter van de aangrenzende BBP, die in tussentijd gedeeltelijk zijn opgeheven. Dit heeft tot gevolg dat de perimeter grotendeels aan de grens van het “woongebied van residentieel karakter” van het GBP beantwoordt.

Uitdagingen van het project

Het project, dat in 2005 begon en nu eindigt, is bedoeld om de nieuwe stadswijk aan te passen aan de geïdentificeerde problemen en om een samenhangend programma op te stellen voor de delen van het BBP die niet gebonden zijn aan een verkavelingsvergunning (de VV zijn de grijze gebieden op het plan).

Meer specifiek streeft het project volgende zaken na:

  1. Een antwoord bieden aan de bevolkingsgroei en de aantrekkingskracht van het woongebied versterken;
  2. De functionele diversiteit ondersteunen, een goede integratie van het centrum en van de grensgebieden van de woonkern bevorderen, en het commerciële aanbod van 3.750 m² op stadsniveau mogelijk maken, die van de waardedrempel van het GBP afwijkt;
  3. Een openbare ruimte installeren als ondersteunend levenskader ter versterking van een goede sociale cohesie;
  4. De ontwikkeling van voorzieningen van collectief belang of openbare diensten mogelijk maken;
  5. De stedelijke verbindingen tussen de wijken en de groene verbindingen tussen de twee valleien versterken (ondersteuning van zachte mobiliteit), door een overgang tussen het agrarisch en stedelijke landschap.

Meer info