Open ruimte netwerk in en rond Brussel

Conferentie

vrijdag 02 oktober 2020

9:30 > 12:00

Gepubliceerd op 18 september 2020

 

Zuidoostelijk uitzicht vanaf de hoogten van Zellik
Zuidoostelijk uitzicht vanaf de hoogten van Zellik
© Edison McCullen/Google Earth
Leefmilieu Brussel T&T site (86C Havenlaan - 1000 Brussel)
Departement Omgeving, Agentschap voor Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel, OVAM en perspective.brussels werken samen om de open ruimte in het Brusselse en de Vlaamse rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitscrisis en bevolkingstoename.

De studie ‘Open ruimtenetwerken in en rond Brussel’ brengt de open ruimte in kaart en ontwikkelt een samenhangende en gemeenschappelijke visie die zal uitmonden in een reeks voorstellen voor gebiedsgerichte acties, met focus op de noordrand.

Een aantal operationele strategieën zijn bovendien gericht op de ontwikkeling van instrumenten. Door een samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars, kunnen die instrumenten ingezet worden om de open ruimte op te waarderen. De finale doelstelling is concrete projecten op de sporen te zetten en bestaande dynamieken efficiënt op elkaar af te stemmen.

Denk mee na!

Om het draagvlak te verbreden en win-win-situaties na te streven, wensen wij uw organisatie / gemeente actief te betrekken bij het verdere verloop van het proces.

We nodigen u dan ook graag uit om hier samen met ons over na te denken op vrijdag 2 oktober in de voormiddag. U kan bij de inschrijving kiezen of u het evenement fysiek wil bijwonen in Brussel, of online. Let wel: het evenement verloopt deels in het Frans en deels in het Nederlands. Ter plaatse is er simultane vertaling voorzien, digitaal niet.

Meer informatie over het programma en inschrijvingen.